Liis Kängsepp • 9. märts 2004 kell 11:10

Hansapank kuulutab välja laste- ja noorteprojektide konkursi

Täna kuulutab Hansapank välja neljanda lastele ja noortele suunatud projektide konkursi ?Paneme tähed särama?, kuhu saab projekte esitada kuni 30. aprillini.

Panga toetuse saajad selguvad mais. Põhitingimused konkursil osalemiseks on jäänud samaks nagu eelmistel aastatel, kuid projektide põhjalikumaks hindamiseks on tehtud täiendusi konkursi taotlusvormis.

'Ootame osalejatelt senisest detailsemat projekti tutvustamist koos põhjendatud eelarve ning tegevuskavaga,' märkis Hansapanga suhtekorraldusjuht Ando Noormets. Taotlusvormis on nüüd ka lahter projekti esitaja(te) varasema tegevuse kohta, lisas ta.

'Erinevalt eelmistest aastatest palume projekte meile saata vaid posti teel. Kogemused näitavad, et elektrooniliselt saadetud projektid on sageli koostatud kiirustades, mistõttu projekti tegelik mõte ja sisu jääb lõpuni avamata,' rääkis Noormets.

Et projektikirjutajate tööd lihtsustada, on Hansapank kirja pannud ka oma soovitused, kuidas projekti ideed paremini esitada. Need ettepanekud on koondatud projektikirjutamise töövihikusse, mis on üleval <#Hansapanga kodulehel=www.hansa.ee/toovihik>.

Projektide hindamisel võetakse arvesse nii tegevuse eesmärki, teema olulisust, projekti sisulist põhjendust kui ka toetuse kasutamise otstarvet.

2003. aastal laekus konkursile üle 600 projekti, millest väga paljud keskendusid laste ja noorte probleemide ennetamisele. Varasemast rohkem laekus konkursile ka laste ja lastevanemate nõustamisele suunatud projekte. Aktiivselt esitati ka haridusega seotud töid. Konkursi raames välja valitud projekte toetas Hansapank kokku miljoni krooniga.

Hetkel kuum