Liis Kängsepp • 9. märts 2004 kell 12:22

Tööhõiveamet hakkab BLRTle sobivat tööjõudu otsima

Tallinna Tööhõiveamet ja Balti Laevaremonditehas (BLRT) allkirjastasid lepingu, eesmärgiga vahendada vabu töökohti ja sobivat tööjõudu.

Koostööleping on raamleping, millega BLRT väljendab nii soovi teha koostööd tööhõiveametiga kui ka head tahet aidata tõsiselt tööd otsivaid inimesi. Koostööleping ei sätesta kohustusi vaid eeldab tegutsemist tulenevalt partneri vajadustest ja võimalustest.

BLRT on tellinud läbi Tallinna Tööhõiveameti tööjõudu ja pakkunud vabu töökohti madalama konkurentsivõimega töötajatele. Tööandjale on oluline saada heade oskustega töötaja, tööhõiveametile on oluline suunata tööandja juurde just selliste oskustega inimene, keda tööandja vajab.

BLRT on esimene ettevõte, mis Tallinna Tööhõiveametiga sellise lepingu sõlmib. 12.märtsil sõlmitakse sarnane leping tööhõiveameti ja Elcoteqi vahel ning eelläbirääkimised käivad Falckiga.

Hetkel kuum