Andres Kärssin • 17. märts 2004 kell 14:16

Raepress: kohtuotsus ei kinnita Tallinna tegevusetust üüri piirmäära põhjendamisel

Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Anto Raukase kaebuse, millega too viitas abilinnapea Aivar Pärna tegevusetusele üüri piirmäärade põhjendamisel.

Raepressi teatel ütleb täna linnavalitsusse saabunud kohtumäärus, et Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu (EÕOL) esindaja Anto Raukase kaebus, millega too pöördus kohtu poole ettekirjutuse tegemiseks sisulise vastuse saamiseks üüri piirmärade küsimuses, pole põhjendatud.

Kohus leidis, et Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna abilinnapea Aivar Pärna poolt allkirjastatud ja EÕOL esindajale Anto Raukasele 20. veebruaril adresseeritud kirjas on juba avaldatud linnavalitsuse seisukohad üüri piirmäärade küsimuses.

Seega vastustaja on täitnud jõustunud kohtuotsuses sisalduvat ettekirjutust EÕOL-le sisulise vastuse andmiseks üüri piirmäärade küsimuses ning kohus ei pea vajalikuks täidetud ettekirjutuse ülekordamist, seisab kirjas kohtumääruses.

Abilinnapea Aivar Pärna sõnul on Anto Raukas korduvalt avalikkust eksitanud väitega, et ta pole linnavalitsuselt saanud üüri piirmäärade küsimuses vastust.

'Õnneks seadis kohtuotsus õigluse jalule ning tõestas, et linnavalitsus on täitnud seadusest tulenevaid kohustusi,' ütles Pärna.

Hetkel kuum