19. märts 2004 kell 16:15

Kohus jättis Möllatsi kaevandusloa tühistamata

Tartu halduskohus jättis Möllatsi kaevandusloa tühistamata, teatas kohus.

Kaevandusloa tühistamist nõudsid kaheksa turbamaardla ümbruse elaniku. Kaevandusloa andis 2003. aasta augustis Tartumaa keskkonnateenistus ASile Tartu Jõujaam.

Kaebajad väitsid, et kaevandamisloa saamise menetlus algas 2002. aasta novembris, kui AS Tartu Jõujaam esitas Tartu maavalitusele taotluse vähendada maardlas kaevandatava maa-ala suurust. Kuna 2002. aasta ametlikes teadaannetes ei avaldatud teadet loa taotluse menetlusse võtmise kohta, ei saanud kaebajad tutvuda dokumentidega ega oma õigusi puhtale elukeskkonnale kaitsta.

Kohus tuvastas, et kaevandamisloa menetlus algas juba 1995. aasta juunis, kui AS Tartu Jõujaam esitas Tartu maavalitsusele taotluse kaevandamisloa väljastamiseks. 2002. aasta novembris saadetud kirja peab kohus taotluse täpsustamiseks, mitte asja menetlemise alguseks. 1995. aastal avaldati seadusekohaselt kolmel järjestikusel nädalal ajalehes Postimees teadaanne kaevandamisloa taotlemise kohta.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikust arutelust teavitati 2003. aasta veebruaris ametlikes teadaannetes. Seega said asjast huvitatud isikud oma seisukohad välja öelda, leidis kohus.

Kaevandusluba kohustab AS Tartu Jõujaama tagama veevarustuse juhul, kui tema süül kaob kohalikel elanikel kaevuvesi. Samuti peab loa omanik säilitama seadustega kehtestatud müra ja tolmu normtaseme. Turvast saab AS Tartu Jõujaam maardlast ära vedada ainult tee omaniku või selle valdaja kehtestatud korras koos kahju hüvitamisega.

Hetkel kuum