Andres Põld • 29. märts 2004 kell 12:34

Tunnustatud Eesti Maitse märk euroliidus ei kao

Põllumajandus- kaubanduskoda lükkab ümber teate nagu peaksid Tunnustatud Eesti Maitse märgid kaduma seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu.

?Selge on, et Tunnustatud Eesti Maitse (TEM) projekt peab kohanduma euroliidu reeglitega,? teatas koja toidukvaliteedi spetsialist Ave Lukas. ?See aga ei tähenda, et enne liitumist välja antud märgid oleks kehtetud ? ka pärast liitumist on praeguseni välja antud märgid ametlikult eksisteerivad litsentsilepingu kehtimise lõpuni ja näitavad toodete kõrget kvaliteeti ning pääsukesemärgi puhul ka eestimaisust.?

Kuna TEM märkide finantseerimise juures on siiani olnud suur osa riigiabil, siis selleks, et ka tulevikus riik võiks toetada kvaliteedimärkide väljaandmist, tuleb Lukase sõnul läbi viia teatavaid muudatusi.

?Euroopa Liidus ei tohi riigiabist saadud raha abil esile tõsta ühe riigi tooteid, kuid kuna aga võib reklaami teha kvaliteettootele, siis eeldatavasti annab koda ka tulevikus välja kahte kvaliteedimärki,? lisas Lukas.

Üks on Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärk ehk päritolu- ja kvaliteedimärk ning seda finantseeritakse omatulust ? märgi taotlemise tingimused jäävad samaks mis siiani.

Ristikumärgi ehk kvaliteedimärgi väljaandmiseks kavatseb koda küsida toetust riigilt. Sel juhul võib minna muutmisele märgi nimetus ? kuna päritolu peab olema teisejärguline sõnum. Muuta tuleb ka märgi statuuti, et kõigil ELi ettevõtetel oleks võimalus soovi korral seda märki taotleda.

?Seega tulevikus on kõigil Eestimaistel ettevõtetel, kes kasutavad kodumaist põhitoorainet võimalus jätkuvalt taotleda oma toodetele lisaväärtus pääsukesemärgi Tunnustatud Eesti Maitse näol,? kinnitas Lukas. ?Hindamisel osalemise tasu tuleb selle taotlemisel eeldatavasti maksta rohkem kui siiani.?

Tunnustatud Eesti Maitse projekt tegutseb põllumajandus-kaubanduskojas juba 1998 aastast.

Projekti raames antakse välja kaks toidukvaliteedi märki ? Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärk ehk päritolu ja kvaliteedimärk ning Tunnustatud Eesti Maitse ristikumärk ehk kvaliteedimärk.

Kahe märgi vahe on selles, et pääsukesemärgi puhul kontrollitakse lisaks kvaliteedile, et toote põhitooraine oleks kodumaine. Ristikumärgi puhul toorme kodumaisust ei nõuta, küll aga hinnatakse toote kvaliteeti sensoorse analsüüsi teel.

Alates 1998. aastast on TEM märgi raames koostööd tehtud ligi 70 toiduainete tööstustega, kokku on saanud märgi kandmise õiguse umbes 600 toodet.

1. jaanuari seisuga on pääsukesemärgi kandmise õigus on 165 tootel, 47lt firmalt, ristikumärgi kandmise õigus 96 tootel 28lt firmalt ? kokku 261 tootel.

Ristikumärki saavad taotleda kõik liikmesriikide toiduainete tööstused ja muudetakse ka märgi nimetust, logo jääb samasuguseks nagu siiani. Selle märgi puhul ei seata mingeid kitsendusi ei taotlejatele ega ka toorme päritolule.

Hetkel kuum