Andres Põld • 29. märts 2004 kell 11:25

Väärismetalli kontrollmärgis muutub vabatahtlikuks

15. aprillil jõustuv väärismetalltoodete seadus näeb sellest toodetud esemetel kohustuslike märgistena ette vaid tootja nimemärgise ja proovimärgise.

Kullast, hõbedast, plaatinast ja pallaadiumist või nende sulamitest valmistatud eseme valmistamisaega näitav aastamärgis ja Eesti Proovikoja väärismetalltoote proovi õigsust kinnitav kontrollmärgis on edaspidi vabatahtlikud.

Uus väärismetalltoodete seadus muudab senist turukorraldust vabamaks ning rakendab paindlikumaid mooduseid tarbijate huvide kaitsmiseks ja ettevõtluskliima parandamiseks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Sõltumatus katselaboris teostatav proovi määramine muutub vabatahtlikuks. Lõvi kujutisega kontrollmärgis tähendab tarbijale ka edaspidi suuremat kindlustunnet ja lisagarantiid, kuna tootele kantud proov on üle kontrollitud ja vastab tegelikkusele.

Seni kehtinud korra järgi olid kohustuslikud neli märgist: Eestis väärismetalltooteid valmistava ettevõtja või importija nimemärgis, metalli puhtust näitav proovimärgis ning sõltumatu institutsiooni ehk Eesti Proovikoja kontrollmärgis.

Kui esemel oli piisavalt ruumi, siis tuli sellele kanda ka aastamärgis. Uue seaduse kohaselt jäävad kohustuslikuks vaid nimemärgis ja proovimärgis.

Uuendusena ei pea ettevõtjad peale 15. aprilli enam omama väärismetalltoodete valmistamise või ostmise ja müümise tegevusluba, piisab üksnes registreeringust loodavas majandustegevuse registris.

Hetkel kuum