Ülo Toomsalu • 1. juuni 2004 kell 6:12

PM: EL võib meeste ja naiste kindlustamise ühtlustada

Täna arutab ELi nõukogu inimeste võrdse kohtlemise direktiivi, mille kehtestamine toob muu hulgas meestele ja naistele ühtsed kindlustustariifid.

Direktiiv puudutab eelkõige meeste ja naiste võrdset kohtlemist kaupade ja teenuste pakkumisel, kirjutab Postimees.

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna nõuniku Ülle-Marike Pappi sõnul on õigusakti eesmärk ühtlustada kahe suurema sotsiaalse grupi ? meeste ja naiste võrdse kohtlemise nõue väljaspool tööelu.

Direktiiv jätkaks ELi varasemaid püüdeid ühtlustada kõik hinnad, mis on erinevad vaid inimeste soo tõttu. Räägitud on isegi juuksuriteenuste hindade ühtlustamisest. Samuti peaksid direktiivi jõustumisel näiteks diskoteegid lõpetama vaid soolistel alustel allahindluste tegemise.

Liikmesriigid on direktiivi põhisisus suures osas kokkuleppele jõudnud, kuid eriarvamusi tekitab võrdse kohtlemise printsiibi kehtestamine kindlustusteenuste pakkumisel.

Praegu maksavad mehed näiteks enam riskielukindlustuse makse. Naiste puhul on aga suuremad sissemaksed vabatahtlikus pensionikindlustuses või saadakse pensioni väljamaksetel vähem raha, sest nende oodatav eluiga on tunduvalt pikem kui meestel.

Mitmes liikmesriigis ollakse kindlustustariifide soolise ühtlustamise vastu, sest kindlustusseltside arvates on naiste ja meeste oodatavas elueas endiselt üle kuueaastane vahe ning seetõttu oleks ühtlaste hindade kehtestamine ebaõiglane.

Asjatundjate hinnangul ei ole aga erinev eluiga seotud sooga, vaid eluviisidega ning seega pole vahetegemine õigustatud. Euroopa Komisjoni andmetel sureb juba nüüd 86 protsenti inimestest olenemata soost ühes vanuses.

Hetkel kuum