10. juuni 2004 kell 7:28

KredEx arendas välja kaks uut ekspordikindlustusskeemi

KredEx toob Taani ekspordi garanteerimise fondi EKFi toel turule ekspordi kesk- ja pikaajaliste krediidiriskide ning investeeringute garantii, teatas KredEx.

Uus ekspordigarantii suurendab Eesti eksportijate konkurentsivõimet maailmaturul.

Eksport Kredit Fonden (EKF) aitas KredExil luua pikaajaliste ekspordigarantiide süsteemi, töötades koos KredExiga välja garantiide üldtingimused, preemiakalkulatsioonide mudeli, avalduste ja lepingute vormid ning garantiide käivitamiseks vajaliku tarkvaralahenduse.

Koostööprojekti finantseeris Taani riik liitumiseelse välisabi programmi raames ligi 2,5 miljoni Eesti krooni ulatuses.

Tänaseks on KredEx juba alustanud pikaajaliste garantiide väljastamist, investeeringugarantii planeerib KredEx turule tuua 2005. aastal. Pikaajaline garantii on vajalik Eesti ettevõttele, kes soovib kindlustada oma makseriske kapitali- ja kestvuskaupade nagu masinate ja seadmete eksportimisel.

Garantii kaitseb eksportijat välismaise lepingupartneri maksekohustuste täitmata jätmise eest, kindlustades eksportija tehinguid, kui ostjale pakutav maksetähtaeg on pikem kui 1 aasta.

Investeeringugarantii eesmärgiks on pakkuda kaitset Eesti ettevõtete investeeringutele välisriikides poliitilise riski ohu vastu, nagu näiteks vara natsionaliseerimine, konfiskeerimine ning poliitiline vägivald.

KredEx alustas koostööd EKFiga 2003. aasta aprillis, arvestades fondi üle 80 aastast kogemust. Taani lõi EKFi Venemaa ekspordiriskide maandamiseks. Täna pakub EKF Taani eksportööridele garantiikaitset ja finantseerimistoetust müügil 65 riiki, millest peale Venemaa on olulisimad sihtmaad Türgi, Brasiilia ja Mehhiko.

KredEx garanteeris 2003. aastal Eesti ettevõtete ekspordikäivet 167 miljoni Eesti krooni ulatuses, mis moodustab 0,2% Eesti koguekspordi mahust. Käesoleva aasta esimese viie kuuga on KredExi garanteeritud eksportkäibe maht kasvanud 230 miljoni Eesti kroonini.

Hetkel kuum