Kristiina Randmaa • 19. juuli 2004 kell 7:21

Tööturuamet pakub ettevõtetele raha töötute ümberõppeks

Tööturuamet kuulutab täna välja ELi strukutuurifondide meetme ?Võrdsed võimalused tööturul? esimese taotlusvooru, millele võivad kandideerida ka ettevõtted.

Meetme eesmärk on aidata töötuid tagasi tööle, sealhulgas erivajadustega inimeste sotsiaalne kaasamine ja riskirühmade igakülgne toetamine ning tööturuteenuste parandamine. Lisaks on võimalik koondamisteate saanud töötajatel saada abi ümberõppeks.

Toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud (nii avalikust, era- kui ka mittetulundussektorist), füüsilisest isikust ettevõtjad, riigiasutused või kohaliku omavalitsuse asutused. Täpsemad taotlemise tingimused on kirjas Sotsiaalministri määruses Meetme 1.3 ?Võrdsed võimalused tööturul? tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri.

Projektitaotlusi võetakse vastu 17. augustini kella 17.00-ni.

Kolmel aastal rahastatakse erinevaid projekte 517 miljoni krooni ulatuses. 80% sellest rahast tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ning 20% ulatuses peavad projektide läbiviijad leidma Eesti avaliku sektori poolsest toetusest. Sel aastal jagatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahadest 100 miljonit krooni.

Toetatavad tegevused on täiend- ja ümberõpe, riskirühmade töövõime ja töövalmiduse tõstmine, kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine, naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine, tööturuteenuste edasiarendamine jms.

Sel aastal avab Tööturuameti veel kaks taotlusvooru: 30. augustist 28. oktoobrini ja 29. novembrist 27. jaanuarini 2005.

Hetkel kuum