29. juuli 2004 kell 8:36

Eesti Raudtee renoveerib Tartu-Valga raudteelõigu

Eesti Raudtee investeerib Tartu-Valga vahelise raudteelõigu renoveerimisse 35 miljonit krooni, uuendades 40 kilomeetrit raudteed, teatas ettevõte.

Tartu-Valga vahelisel, kokku 83 km pikkusel raudteel on käesoleval aastal ette nähtud ulatuslikud remonditööd Tartu-Ropka-Nõo-Elva ja Palupera-Puka-Keeni-Sangaste jaamavahedel. Elva jaamas vahetatakse välja kaks pööret ning kahel pöörmel uuendatakse prusse. Üheksal Valga jaama teel asendatakse defektsed liiprid uutega, vahetatakse rööbaste aluslapid, hajutatakse lukupilud, lisatakse killustikku ning korrigeeritakse tee geomeetriat. Tööd lõpetatakse oktoobris.

Projekti käigus ehitatakse kaks Ropka-Nõo ja Puka-Keeni jaamavahedes paiknevat, väikese avaga ning käesolevaks ajaks amortiseerunud silda ümber truupideks, mis on edasises ekspluatatsioonis tunduvalt probleemivabamad.

Elva jõe 30-meetrise avaga sillalt eemaldatakse 24-tunnise liikluskatkestuse jooksul rööbastee ning ballastikillustik. Puhastatud silla kandevkonstruktsioonile paigaldatakse ilmastikumõjude vähendamiseks uus tasandus- ja hüdroisolatsioonikiht, tihendatakse vuugid ning rajatakse uus killustikpadi koos rööbasteega.

Kasutades ära sillatöödeks vajalikku aega, vahetab Eesti Raudtee Keeni-Sangaste jaamavahel välja defektsed liiprid ja rööpakinnitused, sõelub läbi ballastikillustiku ning korrigeerib täppismasinate abil tee geomeetriat. Keeni jaama piires paigaldatakse suurema profiiliga rööpad, mis keevitatakse omavahel kokku.

Seoses nimetatud sillatöödega on 27. ja 28. juulil ning 3. - 6. augustini raudteeliiklus Tartu-Valga jaamavahel häiritud. Reisijatevedu korraldatakse bussidega ning selle eest tasub Eesti Raudtee. Ettevõte vabandab reisijatele tekitatud ebameeldivuste pärast ning loodab mõistvale suhtumisele ? suurendavad ju tehtavad investeeringud nii sõiduohutust kui -mugavust.

Hetkel kuum