Liis Kängsepp • 28. september 2004 kell 14:28

Kohus mõistis metsavarga neljaks kuuks vangi

Ida-Viru Maakohus karistas OÜ Brongen Puit juhatuse liiget Janek Fjodorovi metsavarguse eest nelja kuu pikkuse vangistusega.

Varem kriminaalkorras karistatud Janek Fjodorov sõlmis 2002. aasta sügisel

Ida-Virumaal Aa külas asuva kahe maaüksuse omanikuga lepingu, mille kohaseltomandas 202 tihumeetri kasvava metsa raieõiguse. Saanud enda valdusesseomaniku poolt esitatud metsateatise koopiad, suurendas ta kasusaamiseeesmärgil raiemahtu 334 tihumeetri võrra, teatas Keskkonnainspektsioon.

Ebaseadusliku raiega tekitati keskkonnale kahju umbes 0,5 mln krooni.

Käesoleva aasta veebruaris karistas Ida-Viru Maakohus J. Fjodorovi

toimepandud metsavarguse eest ühtekokku aasta ja kahe kuu pikkusevangistusega, millest neli kuud kuulub reaalselt ärakandmisele, ülejäänudosas rakendatakse tingimisi karistust.

Karistuse määramisel leidis kohus, et vangistuse osaline ärakandmine ja

keskkonnakahju hüvitamise kohustus on piisavad karistuse eesmärkide saavutamiseks. Lisaks mõisteti J. Fjodorovilt välja kohtukulud 3720 krooni.

J. Fjodorov esitas Viru Ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse, milles palus

maakohtu otsuse tühistada ning määrata talle tingimisi karistus. ViruRingkonnakohus jättis kaebuse rahuldamata.

Fjodorov kaebas Viru Ringkonnakohtu otsuse edasi Riigikohtusse. Riigikohus

otsustas kassatsioonikaebust menetlusse mitte võtta.

Tänaseks on Ida-Viru Maakohtu otsus J. Fjodorovi süüdimõistmise

kohta jõustunud.

Hetkel kuum