27. oktoober 2004 kell 10:17

Põhja prokuratuur vaidlustas Jaan Mölderi õigeksmõistva otsuse

Prokuratuur vaidlustas ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti Paldiski endine linnapea Jaan Mölder maksukuriteos õigeks.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas Riigikohtule kassatsiooni Tallinna ringkonnakohtu otsusele, teatas prokuratuur.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et Mölderi poolt linnapeaks oleku ajal rohkem kui 700 000 krooni ulatuses maksude tasumata jätmine eelarvesse oli õigustatud sellega, et linn oli raskes majanduslikus olukorras ja linna esmane kohustus oli soojatrasside, katlamajade ja elamufondi säilitamine, erakorraline masuudiost ning muud lepingulised kohustused.

Põhja ringkonnaprokuratuur ei ole nõus Tallinna ringkonnakohtu kolleegium põhjendusega, et Jaan Mölderi tegevuse õigusvastasus tulumaksu tasumata jätmisel töötajate palkadelt on seoses kohustuste kollisiooniga välistatud.

Kohustuste kollisiooni kohaldamine eeldanuks, et Mölder pidi täitma mitut kaalult võrdväärset õiguslikku kohustust, mille mõlema täitmine ei olnud võimalik. Prokuratuur on seisukohal, et linnal olid olukorra lahendamiseks rahalised vahendid olemas ja kõik eelarvest tehtud kulutused ei olnud hädavajalikud. Samuti ei kaalunud linnavalitsus olukorra lahendamiseks erinevaid alternatiivseid võimusi, näiteks maksuvõla tasumise ajatamist või negatiivse lisaeelarve algatamist.

Kuna kohustuste kollisioon on karistusseadustikus uus mõiste, mida praktikas on seni vähe käsitletud, peab prokuratuur Riigikohtu lahendit praktika seisukohalt väga oluliseks. ?Ringkonnakohtu otsuse jõusse jäämine võib luua olukorra, kus iga isik, kes on võtnud näiteks kalli autoliisingu, pangalaenu või muid lepingulisi kohustusi, saaks õigustada maksude tasumata jätmist kohustuste kollisiooniga,? ütles prokurör.

Hetkel kuum