ÄP fototoimetus • 31. oktoober 2004 kell 22:00

Novembrikuu maksutähtpäevad

Igakuine

7. novemberKäibemaksuseaduses sätestatud tähtpäev arve esitamiseks eelmisel kuul ostjale lähetatud või kätte-saadavaks tehtud kauba või osutatud teenuste eest, juhul kui maksukohustuslasel on õigus esitada kuuarveid.

10. novemberEelmisel kuul tehtud väljamaksetelt kinni peetud tulumaksu ja arves-tatud sotsiaalmaksu, erisoodustustelt makstava tulu- ja sotsiaalmaksu, erijuhtudel makstava tulumaksu ning töötuskindlustusseaduse alusel makstavate kindlustusmaksete ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklareerimise ja ülekandmise tähtpäev.Eelmise kuu jooksul aktsionäridele ja osanikele väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste suuruse ja saajate kohta asukohajärgsele maksuameti kohalikule asutusele esitatava deklaratsiooni tähtpäev.Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksete, nendelt kinni peetud ja ülekandmisele kuuluva tulumaksu maksudeklaratsiooni esitamise ning tulumaksu tasumise tähtpäev.

15. novemberStatistikaametile Intrastati aruande esitamise tähtpäev aruandeperioodile järgneva kuu 10. tööpäeval.Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi tasumise ja deklaratsiooni esitamise tähtpäev maksustamisperioodile järgneval kuul.Hasartmängumaksu deklaratsiooni ja hasartmängumaksu tasumise tähtpäev maksustamisperioodile järgneval kuul.

20. novemberKäibemaksu tasumise ja deklaratsiooni esitamise tähtpäev maksus-tamisperioodile järgneval kuul.

Erakorraline

1. novemberEesti väärtpaberite keskregistri kontohaldurile esitatava kohustusliku kogumispensioni pensionifondi valikuavalduse tähtaeg. Pensionifondi valikuavalduse esitamise korra residendist füüsilistele isikutele sätestab kogumispensionide seaduse paragrahv 162.

Autor: ÄP

Hetkel kuum