Kalev võitis riigikohtus vähemusaktsionäri

Riigikohus otsustas eile jätta rahuldamata ASi Kalev aktsionäri ASi Milestone esitatud kassatsioonkaebuse.

Riigikohus mõistis ASilt Milestone ASi Kalev kasuks välja kassatsiooniastmes kantud kohtukulud, teatas firma börsile.

AS Milestone esitas 2003. aasta jaanuaris kohtule hagiavalduse ASi Kalev

08.12.2002 üldkoosoleku oma aktsiate omandamist puudutava otsuse kehtetuks tunnistamiseks. AS Milestone leidis, et kaevatav otsus on vastuolus äriseadustiku nõuetega ning otsuse vastuvõtmisel on seadusevastaselt üldkoosoleku kvoorumisse arvatud väidetavalt valitsevat mõju omava ASi Kalev juhatajaga Oliver Kruudaga kooskõlastatult tegutsevate aktsionäride hääled.

Tallinna ringkonnakohus leidis, et aktsionäride üldkoosoleku otsus ei ole vastuolus äriseadustikuga ning üldkoosolekul osalenud aktsionäride häälte kvoorumisse arvamisel ei ole seadust rikutud.

ASi Kalev riigikohtus esindanud vandeadvokaat Leon Glikmani sõnul on Tallinna linnakohtu menetluses veel mitmeid ASi Milestone analoogseid hagiasju, mis lükati edasi põhjusel, et alama astme kohtud soovisid ära oodata riigikohtu kohustusliku seisukoha. Kuivõrd riigikohtu otsused on lõplikud ja ei kuulu edasi kaebamisele, ei välista Glikman, et sellises vähe lootustandvas protsessisituatsioonis loobub AS Milestone sarnastest hagidest.

Selle aasta 12. märtsi seisuga oli Milestone?il Kalevi vastu kohtus seitse hagi.

Hetkel kuum