ÄP fototoimetus • 2. november 2004 kell 22:00

Tööinspektsioon on tänavu kontrollinud üle kuue tuhande ettevõtte

Tänavu kontrollib inspektsioon ettevõtetes ohtlike kemikaalide (sh kantserogeenide ja mutageenide) ja neid sisaldavate materjalide käitlemisel tekkivaid ohte, teeb tööandjapoolse tööõnnetuste uurimise taseme parandamisele suunatud kontrolli, töö- ja puhkeaja seaduse sätete täitmise sihtkontrolli ja Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee soovitustest lähtuv sihtkontrolli ehitusettevõtjate tegevuse üle tööohutuse parandamisel ehitustöödel.

Ettekirjutusi on tehtud üheksa kuuga ligi 2200 ning nende täitmist on ka kontrollitud, teatas inspektsiooni esindaja.

3596 korral kontrolliti töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmist ja 2435 korral töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmist.

Kontrollimistega haarati 2107 ettevõtet, neist 1039s hinnati töökeskkonda kui tervikut.

Tööandjatele esitati 2193 ettekirjutust, neist 1589 töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumiste kõrvaldamiseks ning 604 töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumiste kõrvaldamiseks. Töötajate elule ohtliku töö tegemine peatati 69 töökohal ning ohtliku töövahendi kasutamine keelati 78 juhul.

Kõige rohkem oli kontrollimisi Tallinnas ja Harjumaal (1748), Ida-Virumaal (883) ja Tartumaal (689), järgnevad Pärnumaa (323) ja Lääne-Virumaa (317).

Autor: ÄP

Hetkel kuum