Rivo Sarapik • 15. november 2004 kell 22:00

Vabasse ringlusse lubamine annab kaubale staatuse

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduur - tolliprotseduur hõlmab kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist, formaalsuste täitmist, tasumisele kuuluvate maksude sissenõudmist.

Seega on ühendusevälisele kaubale vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise eesmärk saada ühendusevälisele kaubale ühenduse tollistaatus selle kauba kasutamiseks ühenduses samadel tingimustel nagu ühenduses saadud või valmistatud kauba kasutamisel, täites selleks vastavad tolliformaalsused, rakendades kaubale kaubanduspoliitilisi meetmeid ja tasudes importimisel tasumisele kuuluvad maksud.

Tolliprotseduuri rakendamise formaalsused ehk toimingud on kauba esitamine tollile, kauba kohta vastavalt täidetud tollideklaratsiooni esitamine, vajadusel kaubale rakenduvate meetmete täitmiseks vastavate dokumentide, näiteks litsentside, lubade jms esitamine, importimisel tasumisele kuuluvate maksude tasumine.

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamisel on võimalik taotleda ka selle rakendamise erimenetlusi, millega kaasneb kaupade soodus- või lihtsustatud kohtlemine.

Erimenetlused on kauba sooduskohtlemine selle eesmärgipärase kasutamise tõttu, kindlasummalise tollimaksu kohaldamine, tollimaksuvabastuste andmine õigusaktides sätestatud tingimustel, tagasitoodud kauba vabastamine imporditollimaksust, kalasaaduste vabastamine imporditollimaksust.

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendatakse ühendusevälisele kaubale ühenduse kauba tollistaatuse saamiseks.

Ühenduse kaup on kas täielikult ühenduses saadud või toodetud, või ühendusse toimetatud ühenduseväline kaup, peale selle vabasse ringlusse lubamist.

Hetkel kuum