23. november 2004 kell 22:00

Logistikafirma ootab kliendilt teadlikkust

Kliendi esimene samm selle poole, et transpordifirma valik õnnestuks, peaks olema eneseanalüüs ning oma soovide selgitamine. Kaalutavad argumendid võib laias laastus jagada kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks ning neist tähtsamad on allpool ära mainitud.

Veomajanduses pole lõplikke ja ainuõigeid lahendusi, pidevalt arenevad nii teenuse osutajad kui ka tarbijad. Kuid eespool mainitud tähised peaksid siiski aitama klientidel mõelda, millised on nende vajadused-ootused ning millised tarnijad neid kõige paremini võiksid rahuldada. Selge on see, et mida rohkem ja erinevamaid tingimusi on kliendil veokorraldusele, seda enam tuleb olla valmis ka selle eest maksma. Siiski, mida sarnasemad on vedaja ja kliendi huvid, seda rohkem on neil võimalik tulla teineteisele vastu nii teenuse kvaliteedi kui ka hinna osas.

Kogemused on näidanud, et parimaid tingimusi ei saavuta veofirmade juures need kliendid, kes otsivad kogu aeg turult parimat pakkumist ning vahetavad nii pidevalt tarnijat.

Kuna transpordi õnnestumine sõltub väga paljudest pisiasjadest, vajab veofirma uue kliendi puhul teatud sisseelamisaega, et tulla viimasele maksimaalselt vastu.

Samuti viib vastastikune usalduslik suhe miinimumini tõenäosuse, et kliendi kaubaga tuleb transpordi käigus ette suuri probleeme, nagu kauba kadumine, või et aeg-ajalt juhtuvad segadused jääksid lahenduseta.

Faktor, mis määrab koostöö edukuse, on poolte usaldus teineteise vastu: nii võidavad pikas perspektiivis need teenuseostjad ja tarnijad, kes loovad vastastikuse strateegilise partnerlussuhte ning arenevad läbi aja koos. q

Autor: Jaanika Vakker

Hetkel kuum