Liis Kängsepp • 9. detsember 2004 kell 13:28

Tartu linn otsib Ravila tööstuspargi arendajat

Tartu linnavalitsus korraldab riigihanke Ravila Tööstuspargi arendaja ja töövõtja leidmiseks.

Töövõtja ülesandeks saab Ravila Tööstuspargi planeerimise, projekteerimise ja edasise arendusprotsessi organiseerimine.

Arendaja eesmärgiks seatakse korraldada võimalikult kiiresti Ravila Tööstuspargi rajamise ettevalmistus. Kiirus on oluline, kuna järgmise aasta lõpuks suletakse kavade kohaselt sadamaraudtee ja seetõttu on oluline luua võimalused ja tingimused EMEXi üleviimiseks sellesse piirkonda.

Hanke võitja ülesandeks jääb kõigi vajalike erinevate tegevuste koordineerimine, hinnaprognooside koostamine, ettepanekute tegemine maaomandi ümbervormistamiseks ja vajalike riigihangete tehnilise poole ettevalmistamine.

Töövõtjal peab olema projektijuhtimise kogemus, projekteerimise ja ehitamise alane kompetents ja kinnisvara arenduskogemus. Ettevõtja eelmise aasta käive peab olema vähemalt 20 miljonit krooni.

Hetkel on käimas tööstuspargi detailplaneeringu koostamine

Hetkel kuum