Ülo Toomsalu • 14. aprill 2005 kell 5:18

EPL: Riik andis Tartu linna laenuvaidluse tõttu kohtusse

Rahandusministeerium saatis sel nädalal Tartu maakohtule hagiavalduse Tartu linna vastu, paludes mõista linnalt riigi kasuks välja 45,7 miljonit krooni.

Ministeeriumi teatel luges Tartu linn nn soojalaenust tulenevad riigi ees võetud kohustused ühepoolselt täidetuks 2000. aastal, väites, et tegelikult ei peakski linn kandma valuutariski ega maksma sätestatud määraga intressi, kuigi riigi ja linna vahel sõlmitud lepingutes on see kokku lepitud, kirjutab Eesti Päevaleht.

?Soojalaenude andmiseks kohalikele omavalitsustele pidi riik omakorda laenama vahendeid rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja riik ei pääse kuidagi omalt poolt laenude tagastamisest nimetatud institutsioonidele,? selgitas ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Riina Vändre.

Eesti riigi ja Tartu linna vahel on sõlmitud kaks laenulepingut, mille alusel saadud raha linn kasutas soojamajanduse projektide elluviimiseks. Need lepingud on all-laenulepingud, mille kohaselt laenati edasi Maailmapanga, AB Svensk Exportkrediti ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga sõlmitud välislaenulepingute alusel saadud vahendeid.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et hagi esitamist oli oodata ning see ei tulnud linnale üllatusena. ?Me oleme ministeeriumiga sel teemal väga pikalt vaielnud ning üldiselt on Tartu linn asjade sellise käiguga rahul, sest siis saab lõpuks asja selgeks,? ütles Mölder.

Tema sõnul on ministeeriumi ja linna seisukohad kardinaalselt erinevad, nii et hoolimata mitmest üritusest pole siiani kompromissi leitud.

Hetkel kuum