Andris Feldmanis • 15. aprill 2005 kell 8:24

50 politseinikku said intellektuaalse omandi kaitse alase koolituse

Täna lõpeb Eesti ja Kreeka ühisprogramm, kus 50 politseinikku üle Eesti said intellektuaalse omandi kaitse alase koolituse.

Aasta aega kestnud projekti vältel jagasid Kreeka, Soome ja Suurbritannia politsei- ja tollivaldkonna eksperdid Eesti kolleegidele oskusteavet ja praktilisi näpunäiteid intellektuaalse omandi alasest õiguskaitsest Euroopa Liidus. Projekti põhitegevused olid suunatud politsei, tolli ning kollektiivse esindamise organisatsioonide koolitusele ja omavahelise koostöö tugevdamisele.

Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Kreeka Euroopa Avaliku Õiguse Keskuse (European Public Law Centre?i) ühisprogrammi eesmärgiks oli Eesti intellektuaalse omandi alase seadusandluse tõhusam rakendamine. Projekti maksumus oli 7,5 miljonit krooni, millest 95% moodustas Euroopa Liidu Phare programmi toetus. Phare projekt Intellektuaalse omandi alase seadusandluse rakendamine Eestis on esimene Eesti ja Kreeka vaheline Euroopa Liidu partnerlusprojekt.

Valmib ka elektrooniline käsiraamat intellektuaalse omandi kaitsest ja kohtulahendite kogumik. Loodava interneti töökeskkonna kaudu on Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioonil (EAKO), Eesti Äritarkvara Liidul ja tolliametnikel võimalik vahetada politseiga informatsiooni.

?Politsei tegevus intellektuaalse omandi kaitsel on muutunud tulemuslikumaks. Iga aastaga oleme avastanud rohkem kuritegusid, kus inimesed on üritanud tulu teenida läbi piraatluse,? ütles politseiameti kriisireguleerimise büroo komissar Hannes Järvine, kes on politsei intellektuaalse omandi kaitse valdkonna kuraator.

Üle Eesti tegeleb intellektuaalse omandi kaitsega 38 politseinikku prefektuuride majanduskuritegude talitustes, neist 7 Ida Politseiprefektuuris, 11 Lõuna Politseiprefektuuris, 6 Lääne Politseiprefektuuris ja 14 Põhja Politseiprefektuuris.

2004. aastal avastas politsei 65 intellektuaalse omandi vastast süütegu, 2003.aastal 57.

Kui 2003. aastani keskendus politsei võitluses intellektuaalse omandi kaitsel piraatplaatide avastamisele, siis möödunud aastal lisandus võitlus lepinguta SAT TV programmide taasesitamise ja piraatkaartide kasutamise vastu. Samuti tegeles politsei võltsitud kaubamärgiga alkohoolsete jookide leviku tõkestamisega.

Käesoleval aastal pöörab politsei rohkem tähelepanu internetis ftp-de ja peer-to-peer failivahetuse vahendusel piraattoodangu levitajatele.

Hetkel kuum