28. aprill 2005 kell 9:47

HP sõlmis Euroopa Komisjoniga 37,5 miljoni eurose lepingu

Hewlett-Packard teatas, et sõlmis Euroopa Komisjoniga 37,5 miljoni eurose lepingu piiriinfosüsteemide loomiseks.

Lepinguga luuakse alus Schengeni maade ja 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikide ühistele piiriinfosüsteemidele.

Hewlett-Packard teatas, et sõlmis Euroopa Komisjoniga lepingu kahe olulise üle-euroopalise infosüsteemi loomiseks konsortsiumis Steriaga. HP ehitab välja Schengeni Infosüsteemi II põlvkonna (SIS II) ja Viisade Infosüsteemi (VIS).

SIS II väljaarendamine on oluline eeldus praeguste Schengeni maade ja 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikide vaheliste piiride lõplikuks kaotamiseks.

Konsortsiumisse kuuluvad Hewlett-Packard, Steria (IT teenused, Prantsusmaa), Mummert (juhtimiskonsultatsioonid, Saksamaa) ja Primesphare (e-teenused, Luksemburg).

Infosüsteemi II põlvkond võimaldab kõikide liikmesriikide politseiasutustele juurdepääsu tagaotsitavate, ärandatud autode, varastatud dokumentide ja pangatähtede andmebaasile. Ka sisaldab süsteem fotomaterjali ja sõrmejälgi. SIS II võetakse kasutusele 2007. aastal ning see lihtsustab tulevaste Euroopa Liidu nõuete rakendamist.

Euroopa Liidu 15 riigis võeti SIS kasutusele vastavalt 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingule, kui kaotati riikide omavahelised piirid, ühtlustati välispiirid ja lubati kodanike vaba liikumine Euroopa piires. Schengeni Infosüsteem on maailma suurim piirikontrolli ja politsei infosüsteem.

VIS on viisainfosüsteem, mis hakkab sisaldama Schengeni riikidesse sisenemiseks esitatud viisataotluste terviklikku andmebaasi.

Kõiki liikmesriike ühendav süsteem hakkab rakendudes sisaldama hinnanguliselt 20 miljonit viisataotlust ja selle kaudu tehakse tulevikus 45 miljonit viisade kehtivuse päringut aastas.

Lisaks Hewlett-Packardile kuuluvad Euroopa Komisjoniga lepingu sõlminud konsortsiumisse Steria (IT teenused, Prantsusmaa), Mummert (juhtimiskonsultatsioonid, Saksamaa) ja Primesphare (e-teenused, Luksemburg).

HP keskendus oma lahenduse koostamisel standardiseeritud platvormidele ja optimeeritud skaleeritavusele, mis sobivad rahvusvaheliste süsteemide loomiseks.

'Kindluse tagamiseks peab tehnoloogia kohanema kasvavate reisimise, turvalisuse, terrorismi ja kuritegude ennetamise nõudmistega,' ütles HP EMEA asepresident ja tegevjuht Bernard Meric. 'Need nõudmised muutuvad kogu aeg etteaimamatumaks.'

Loodavates süsteemides on kasutusel Intel® Itanium® protsessoritega HP Integrity Superdome serverid ja salvestusseadmed. Süsteemide infrastruktuuri ja protsesside haldamine toimub HP OpenView tarkvara abil. HP vastutab süsteemide infrastruktuuri töökindluse tagamise ja lahenduse monitoorimise eest.

HP pakub tehnoloogilisi lahendusi nii eratarbijale kui äri- ja avaliku sektori organisatsioonidele üle maailma. HP poolt pakutav hõlmab IT infrastruktuuri, personaalarvuteid ja lisaseadmeid, globaalseid IT teenuseid ning pildindus- ja printimislahendusi. Käesoleva aasta 31. jaanuari seisuga oli HP käive 81,8 miljardit USD. Lisainfo (NYSE, Nasdaq: HPQ) www.hp.com / www.hp.ee

Hetkel kuum