22. juuni 2005 kell 9:00

Palace hotelli naabrusse kavandatakse kuuekorruselist hoonet

Tallinna linnavalitsus algatas Pärnu mnt 18 krundi detailplaneeringu koostamise, ehitamaks praeguse kiirtoidurestorani asemele kuuekorruseline äri-ja eluhoone.

Kesklinna valitsus peab korraldama detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Daivex. Planeeritav maa-ala asub vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, linnaehituslikult olulises kohas Vabaduse väljaku vahetus läheduses.

Ajalooliselt kujunenud hoonestuse ansamblilisuse jätkamise huvides määratakse ehitusjoon, hoone kõrgus ja fassaadilahendused 1935. aastal koostatud tänavate ja väljakute ruumilise mõju projektis ettenähtu alusel.

Pärnu mnt 18 hoone maksimaalne lubatud kõrgus on määratud naaberkrundil Pärnu mnt 20 asuva mälestise kõrguse järgi.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum