22. juuni 2005 kell 14:00

Rahandusministeerium taotleb biokütusele aktsiisivabastust

Rahandusministeerium edastas Euroopa Komisjonile riigiabi loa taotluse biokütuse aktsiisivabastuseks.

Taotluse rahuldamisel jõustub aktsiisivabastus, mis võimaldab Eestis biokütust soodsamalt müüa.

Riigiabi andmise biokütuse aktsiisivabastuseks korraldab kolm ministeeriumi: Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium ja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium.

1. septembriks 2005 peab Eesti Vabariigi Valitsus otsustama, kas Eestil on võimalik 2005. a lõpuks täita direktiivi 2003/30/EÜ soovituslik eesmärk saavutada 2%-line biokütuse ja muude taastuvkütuste osakaal transpordis kasutatavatest kütustest. Võimalik biokütuse aktsiisivabastus toetab selle eesmärgi saavutamist.

Hetkel kuum