Andres Kärssin • 27. juuni 2005 kell 11:37

KIK jagas keskkonnaprojektidele välja üle 89 miljonit krooni

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu kinnitas keskkonnaprogrammi II vooru rahastamise - kokku eraldati projektitoetusteks üle 89 miljoni krooni.

KIKi teatel tühistati nõukogu otsusega ka 25 projekti rahastamise otsused summas ligi 1,1 miljonit krooni.

2005. aasta keskkonnaprogrammi II taotlusvooru 284 projektile eraldas nõukogu

89 137 583 krooni. Projektide lõikes jaotusid rahaeraldused järgmiselt:Keskkonnateadlikkus: 134 projekti, 7 062 538 krooniLooduskaitse: 64 projekti, 9 105 638 krooniMetsandus: 18 projekti, 7 218 065 krooniKalandus: 5 projekti, 300 000 krooniVeekaitse: 30 projekti, 47 845 095 krooniJäätmekäitlus: 19 projekti, 9 703 321 krooniKeskkonnakorraldus: 14 projekti, 7 882 926 krooniMaakondlik 1 projekt, 20 000 krooni

Suurimad toetused eraldati veekaitse programmi raames kaheksa Ühtekuuluvusfondi projekti kaasrahastamiseks. Veekaitse programmi suurim investeering 8 384 074 miljonit krooni läheb Narva vee- ja reoveetorustike ehituse kaasrahastamiseks. Rapla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse kaasrahastamiseks eraldati 5 849 768 krooni. Lisaks Ühtekuuluvusfondi projektidele kuulus suuremate toetuste hulka ka Kohtla-Nõmme valla veevarustussüsteemide renoveerimisprojekt, mida toetati 2 642 392 krooniga.

Jäätmekäitluse programmi suurimad rahaeraldused olid Uikala Prügila olmehoone laiendus ja uus ladestusala summas 4 968 006 krooni ja Võru linna jäätmejaama rajamise I järk, millele eraldati 1 543 105 krooni.

Looduskaitse programmist eraldati keskkonnaministeeriumile 1 500 000 krooni loomade tekitatud kahjude hüvitamiseks ja Nõo Vallavalitsusele 684 085 krooni Luke mõisakompleksi rekonstrueerimiseks.

Metsanduse programmi raames eraldati Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele erametsade inventeerimiseks 3 000 000 krooni.

Keskkonnateadlikkuse programmist eraldati keskkonnaministeeriumile keskkonnateemaliste teleajakirjade ostmiseks 1 150 000 krooni ja keskkonnateemaliste teleuudiste ostmiseks 1 150 000 krooni.

Keskkonnaprogrammi järgmise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15.juulil.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja, mis alustas tegevust 2000. aasta mais. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu eelstruktuurfondi ISPA ning Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusagentuuri ülesandeid ning korraldab Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

Hetkel kuum