Peeter Raidla • 4. august 2005 kell 10:37

Eesti arutab koos naaberriikidega elektrivõrkude pikaajalisi arengukavasid

Täna kogunesid Tallinnas Balti riikide ja Valgevene ülekandevõrkude esindajad, et alustada ühist tööd elektrisüsteemide pikaajalisel planeerimisel.

?Kuna Balti riikide, Valgevene ja Venemaa elektrisüsteemid on üksteisega seotud, mõjutavad uuendused ja arendusprojektid ühe riigi süsteemis väga otseselt ka naabreid,? kommenteeris riikidevahelise koostöö vajadust OÜ Põhivõrk arendusosakonna juhataja Raine Pajo. ?Elektrisüsteemide, nii siseriiklike ülekandevõrkude kui ka naabersüsteemidega seotud ühenduste hetkeolukorra hindamine ja arengu planeerimine vajab seetõttu ühist koordineerimist ja kooskõlastamist,? lisas ta.

Valgevene, Balti riikide ja Venemaa elektrivõrkude esindajate vahel sõlmiti 2001. aastal koostöölepe, mille juhtorganiks on BRELL (Belarus, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania) komitee. Lepingu raames tegutsevad lisaks täna Tallinnas kogunevale pikaajalise planeerimise töörühmale ka mitmed operatiivtöö, piiriüleste tehingute ning muude valdkondade ühise koordineerimise töörühmad.

Juunis moodustatud pikaajalise planeerimise töörühma eesmärgiks on välja töötada andmebaas, mis annab ülevaate viie riigi elektrisüsteemi arendusprojektidest. Lisaks ühisele andmebaasile töötatakse välja mudel, mis võimaldab teha arvutusi eri riikide elektrisüsteemides võrreldavatel alustel. Naaberriikide elektrisüsteemid on omavahel tihedalt seotud ja muutused näiteks ühe riigi elektritootmises või ülekandmises mõjutavad ka teisi osapooli ? ühine planeerimine muudab süsteemi toimimise efektiivseks. 2005. aastal juhib töörühma tegevust Eesti poole esindaja OÜ Põhivõrk.

Hetkel kuum