Peeter Raidla • 23. august 2005 kell 9:42

Tallinn kinnitab veehinna tõusu kompenseerimise kava

Tallinna linnavalitsus kavatseb oma homsel istungil vastu võtta veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimise kava.

Tallinna abilinnapea Toivo Prommi sõnul on oluline tagada, et veehinna tõus ei lööks sotsiaalselt kõige haavatavamate linlaste rahakoti pihta. Selleks ongi vaja hinnatõus kompenseerida.

'Kompenseerimisel arvestatakse vähekindlustatud leibkondade netosissetulekut, keskmist vee tarbimist elaniku kohta ja teenuse hinnatõusu antud aastal,' selgitas Promm kompenseerimise üldpõhimõtteid. 'Vähekindlustatuks loetakse leibkonda, kus poolaastal keskmine kuu netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 2500 krooni .'

Taotlus kompensatsiooni saamiseks esitatakse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale hiljemalt kolme kuu jooksul alates määruse jõustumisest ning kompensatsioon makstakse välja hiljemalt kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest 2005 aasta esimese poolaasta eest.

2005. aasta esimese poolaasta hinnatõusu kompenseerimiseks vajatakse arvestuslikult 840 000 krooni kuus. Hinnanguliselt elab Tallinnas ca 97 000 leibkonnaliiget, kellel on võimalik kompensatsiooni saada.

Hetkel kuum