Heidit Kaio • 20. september 2005 kell 22:00

Eesti peab hävitama 51 km autokolonni jagu suhkrut

Trahvisumma tasumine jagatakse nelja aasta peale ja selle suurus võib tulla maksimaalselt 715 mln krooni. Eestil on aega novembri lõpuni hävitada üleliigset laovaru, mida on 91 000 tonni ehk näiteks 3791 veoautokoormat ja nendest autodest saaks 51 kilomeetri pikkuse kolonni.

Kuna Eestil pole võimalik sellist kogust suhkrut hävitada, siis on ees ootamas kohtukäikude kadalipp. Eesti on juba vaidlustanud Euroopa Kohtus meile määratud üleliigse suhkruvaru koguse. Põllumajandusministeerium omakorda käib kohut ettevõtetega, kes ei ole nõus neile esitatud üleliigse laovaru kogusega.

Eestiga suhkruküsimuses ei kaubelda, ütles trahviotsuse teinud Euroopa Liidu põllumajandusvolinik Mariann Fisher Boel.

Eesti riigi hinnangul on Euroopa Komisjon olnud trahvi määrates ülekohtune. ?Euroopa Komisjon peab spekulandiks ka Eesti eratarbijat,? ütles Kalle Nõlvak, põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna kaubanduspoliitika büroo peaspetsialist.

Trahvi määramisel on arvesse võetud iga liigne kilo, varasematel Euroopa Liidu laienemistel arvestati liigseid laovarusid alles kogustest, mis ületasid 3000 kilogrammi.

Nõlvak lisas, et Eesti riik lähtub seisukohast, et komisjoni otsuse aluseks on poliitilised kaalutlused ja mitte õiguslikud alused. ?Lähtuti sellest, et Eesti erisuste arvestamine võib tulevikus kaasa tuua probleeme järgnevate laienemiste puhul,? ütles Nõlvak.

Lisaks on Eesti seisukohal, et komisjon rikkus ühise vastutuse printsiipi, kui ei teinud otsust ühiselt, vaid volitas üleliigsete suhkruvarude otsust langetama põllumajandusvolinik Mariann Fisher Boeli.

Suhkruvaru trahvinõudega maadlemisel ootab Eesti kohtulahendit, kus käsitletakse Poolale määratud trahvi liigsete laovarude eest.

Hetkel kuum