20. september 2005 kell 22:00

Sõltub, kas töötaja on soodustatud isik

Äripäeva artikli ?Sampo Elukindlustus pakub kuldseid käeraudu?, 12.09, tõttu on oluline rääkida kindlustusmaksete maksustamisest.

Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu kindlustusmaksete erisoodustusena maksustamise põhimõtetele, jättes seejuures kommenteerimata Sampo Elukindlustuse kaasuse, kuna maksustamisel tuleb lähtuda konkreetse kindlustuslepingu tingimustest, kuid antud juhul neid maksuhaldurile teada ei ole.

Erisoodustus on rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse töötajale. Muu hulgas loetakse erisoodustuseks ka tööandja poolt kindlusmaksete tasumist, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega. Seda juhul, kui kindlustuslepingus on soodustatud isikuks töötaja, kellel on kindlustusjuhtumi toimumise korral või lepingu tähtaja lõpus õigus saada kindlustushüvitis, kokkulepitud rahasumma või muu kindlustusandja kohustuse täitmine vastavalt lepingule. Kuna tulumaksuseaduse järgi on maksustamisperioodiks kalendrikuu ja maksustamine toimub kassapõhiselt, siis maksustatakse erisoodustustena tööandja poolt maksustamisperioodil kindlustusandjale tasutud kindlustusmaksed.

Kui aga tööandja sõlmib kindlustusandjaga kindlustuslepingu ning töötaja ei ole lepingus märgitud soodustatud isik, siis töötaja mingit hüve ei saa ega teki ka tulumaksuseaduse mõistes erisoodustust.

Kindlustusjuhtumi toimumise korral või kindlustuslepingu tähtaja lõpus maksab kindlustusandja raha tööandjale ning kui tööandja kasutab kindlustusest saadud vahendeid väljamakseteks või kulutusteks, siis nende tegemisel toimub maksustamine üldkorras, sõltumata sellest, mis allikast need summad on saadud.

Autor: Sirje Pulk

Hetkel kuum