7. oktoober 2005 kell 7:08

Laulja Joel de Luna narkokaubanduse lugu jõudis kohtusse

Tallinna linnakohus hakkab arutama kunagise 'kuulsa' laulja Joel de Luna, tema eksabikaasa ja nende kuriteokaaslase narkokaubanduse lugu.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Leelet Kivioja esitas Joel Alberto De Luna Montasele, tema toonasele abikaasale ja nendega koostööd teinud isikule süüdistuse ulatuslikus grupiviisilises narkootilise aine kokaiini salakaubaveo organiseerimises, narkootilise aine salakaubaveole kaasa aitamises ning narkootilise aine ebaseaduslikus omandamises, hoidmises ja edasiandmise korraldamises. Süüasja arutatakse üldkorras.

Keskkriminaalpolitsei poolt kohtueelsel uurimisel kogutud tõendite kohaselt oli Joel De Luna Montas üks võtmeisikuid, kes organiseeris ajavahemikus 2000. aasta juunist kuni 2001. aasta märtsini suures koguses kokaiini salakaubavedu Venetsueelast Eestisse ning Eestist Hollandisse.

Tõendite kohaselt kaasas Joel De Luna Montas narkokaubanduse korraldamisse ka abikaasa Victoria. Naine aitas süüdistusakti kohaselt kaasa narkootilise aine kokaiini salakaubaveole Eestisse, organiseeris 2000. aasta septembris narkootilise aine kokaiini salakaubavedu isikute grupis ning toimetas ka ise 2000. aasta juunis ja oktoobris salakaubana kokaiini Eestisse ning 2000. aasta augustis Eestist Hollandisse.

Koos eelpool nimetatud isikutega esitas prokuratuur süüdistuse meesterahvale, kes 2001. aasta märtsis kokkuleppel Joel De Luna Montasega värbas salakaubavedajaks naisterahva ning andis viimasele raha Venetsueela viisa ja lennukipiletite tellimiseks, riigis viibimiseks ning juhised Venetsueelasse reisimiseks.

Antud kriminaalasjaga seotud Michael Patrickon Olisahi (Mike Emelai), Tarvet Vaigu jt süüasja arutamine jõudis kohtus lõpule käesoleva aasta augustis, mil jõustus süüdimõistev kohtuotsus. Süüdistuse järgi olid Olisah ja Vaik Eesti ja Venetsueela vahel toimunud kokaiini salakaubaveo peamised organiseerijad, kes andsid raha ja juhiseid narkokullerite värbamiseks ning narkootikumide salakaubaveoks. Keskkriminaalpolitsei poolt kogutud tõendite kohaselt sai ka Joel De Luna Montas raha ja juhised kokaiini salakaubaveo organiseerimiseks ning kullerite värbamiseks osaliselt Michael Patrick Olisahi kaudu.

Materjalid De Luna Montase suhtes eraldati kriminaalasjast seoses tema viibimisega Ameerika Ühendriikides.

Keskkriminaalpolitsei töötajad toimetasid narkokuriteos süüdistatava Joel De Luna Montase Ameerika Ühendriikidest Eestisse käesoleva aasta aprillis. Ameerika Ühendriikide ametivõimud tabasid 2003. aasta kevadel tagaotsitavaks kuulutatud De Luna Montase sama aasta detsembris New Yorgis. Ameerika Ühendriikide kohus arutas De Luna Eestile väljaandmist käesoleva aasta veebruaris ja otsustas saata mehe kohtupidamiseks Eestisse.

Hetkel kuum