19. oktoober 2005 kell 10:04

Eesti Pank ja Politseiamet sõlmisid koostöölepingu

Eesti Panga president Andres Lipstok ja politseipeadirektor Raivo Aeg allkirjastasid täna koostöökokkuleppe.

Leppe eesmärgiks on tõhustada omavahelist koostööd ja koordineerida tegevust võltsitud sularaha leviku tõkestamisel ja eurosularaha jaotamise turvalisuse tagamisel.

Eesti Panga president Andres Lipstoki sõnul on koostöö Politseiametiga ka juba enne kokkuleppe kirjalikku sõlmimist hästi kulgenud, kuid täpse asjaajamise huvides on kasulik protseduurid kirjalikult sätestada. Lipstok lisas, et erilist rõhku hakkavad osapooled edaspidi panema koostööle eurosularaha turvalisuse tagamisel.

Koostööleppe ühe punktina on toodud, et eurorahale ülemineku perioodil ning vajadusel ka hiljem abistab Politseiamet turvalisuse tagamisel Eesti Panka euroraha transportimisel punktist A punkti B nii isikkoosseisu kui ka tehniliste vahenditega. Töö paremaks korraldamiseks ning vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks korraldavad Eesti Pank ja Politseiamet kõikidele rahavedudes osalevatele isikutele vastava väljaõppe. Samuti töötatakse välja käitumisjuhised võltsimiskahtlusega raha avastamise korral.

Politseipeadirektor Raivo Aeg kinnitas, et allkirjastatud koostöökokkulepe võimaldab Eesti Politseil muuta valeraha juhtumite avastamise protsessi efektiivsemaks. 'Seeläbi suurendame aga Eesti usaldusväärsust eurole üleminekul', lisas Aeg.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum