Kohus arestis eile Weroli varad

Kohus peaks Weroli küsimust arutama 28. novembril. ?Ma ei välista, et põllumajandusminister võib antud olukorras teha valitsusele ettepaneku kehtestatud müügikorralduse tühistamiseks,? ütles põllumajandusministeeriumi kantsleri vanemabi Indrek Grusdam.

Hagi aluseks on rikutud leping, mis nägi ette 50 000 tonni Werolis pressitud õli müüki loodavale biodiislitehasele.

Hagi esitanud KH Energia omaniku Heino Haraku sõnul on lepingu Weroli-poolne katkestamine tekitanud ASile Bio­diesel suuri kahjusid.

?Kõike raha me näha ei loodagi, kuid ilma olulise majandusliku põhjuseta lõpetatud lepingut tuleb siiski täita,? ütles Harak ning lisas, et lepingu järgi tuleb selle katkemisel maksta kahe kuu tooraine hind, mis seotud rapsi maailmaturuhinnaga.

Werol ütles lepingu üles seoses probleemidega selle aasta augustis. Oma kirjas maakohtule leidis Werol, et nemad ei ole lepingut rikkunud ning ei nõustu pankrotiavaldusega, kuna partneri puhul oli tegemist olematu tehasega, lepingu võis ühepoolselt lõpetada, kui teatatakse sellest ette üks aasta. Leping nägi ette õlitarnete algusena 2006/2007.

Pankrotimenetluse algatamise määruses leidis kohus, et ASil Biodiesel on õigus nõuda leppetrahvi selle eest, et AS Werol Tehased ütles üles temaga sõlmitud lepingu lepingus kokkulepitud viisil ja korras üheaastase etteteatamistähtajaga.

Leppetrahvi suuruseks oli lepingu rikkumisel 70 miljonit krooni, mille maksmisest riik aga keeldus.

?Werol Tehaste juhatus kohtub täna ajutise pankrotihalduriga ja eelkõige on küsimuse all kohtumääruse täitmine punktides, mis näevad ette Weroli vara võõrandamist ja koormamist ning Weroli vara arestimist,? ütles Grusdam ning lisas, et sisuliselt on kohus lisaks pankrotimenetluse algatamisele andnud ajutisele pankrotihaldurile võimaluse blokeerida kogu äriühingu majandustegevus.

Haraku hagi võib võtta ka kui soovi ajada ettevõte pankrotti ning odavalt üles osta, et viia täide oma plaan üllatuslikust biodiislitootmisest Paldiskis, mis aga nõuab suuri tooraineõli koguseid.

Samas on pankroti korral eesõigus varadele laenuandjal Nordea Pangal ning Harak näeks ehk parimal juhul 10% praegusest tehasest.

Kui kohus peaks pankroti välja kuulutama, siis tõenäoliselt kaebab AS Werol Tehased selle otsuse edasi, ütles Grusdam.

Hetkel kuum