Kati Kõrbe • 20. november 2005 kell 22:00

Tehnorajatisest saab loobuda

Omanik võib nõuda tehnorajatise ümberpaigutamist teise kohta juhul, kui tehnorajatisest tulenev kitsendus on oluliselt suurem kui avalik huvi tehnorajatise vastu ja on olemas võimalus tehnorajatise ümberpaigutamiseks, mis ei pane mõnda teist kinnisasja omanikku samaväärsesse või halvemasse olukorda.

Omanik võib nõuda tehnorajatise ümberpaigutamist temale kuuluval kinnisasjal, kui see on tehniliselt võimalik ja omanik hüvitab ümberpaigutamise kulud. Kui tehnorajatis ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel, võib omanik nõuda tehnorajatise kõrvaldamist ja servituudi või isikliku kasutusõiguse kustutamist.

Omanik, kelle õigusi on tehnorajatise omanik oma õigusvastase tegevusega rikkunud, võib nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Hüvitamisele kuulub otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu.

Hetkel kuum