Silvia Kruusmaa • 29. oktoober 2006 kell 22:00

Maksuamet otsis läbi võlgade sissenõudja Lauri Vitsuti firma

Lauri Vitsut on Tallinna abilinnapea Toomas Vitsuti vend.

Maksu- ja tolliameti läbiotsimisprotokollist selgub, et Vitsut andis vabatahtlikult läbiotsijate kätte kausta Jüri Segali kohta. Kaust sisaldas infot ostu-müügilepingu kohta OÜ F.T.W Kaubanduse ja Segali vahel. Jüri Segal oli OÜ-le F.T.W Kaubandus laenanud 2,5 miljonit krooni.

2005. aasta juulis sõlmis Segal laenulepingu OÜga F.T.W. Kaubandus. Lepingu tagatiseks oli kaheksa sõiduautot Volvo S60. Selgus, et ettevõte ei suuda laenu Segalile tagasi maksta, ning seetõttu sõlmiti kokkulepe, mille järgi autode omandiõigus läks Segalile. Segal informeeris Lõuna maksu- ja tollikeskust soovist vormistada autod vabakäibesse. Amet seda ei teinud, tuues põhjenduseks dokumentide puudumise. Segal palus Vitsuti firmal välja nõuda kas raha või autod.

Lõuna maksu- ja tollikeskus algatas 2005. aasta novembris F.T.W Kaubanduse vastu kriminaalasja ja võttis vahi alla ettevõtte juhatuse liikme Olev Pooli, kahtlustades, et laenuleping on fiktiivne. Pool kinnitas vastupidist.

Segal esitas 2005. aasta detsembris Valga maakohtusse nõude tunnustada Volvode omandiõigust.

Võlgade sissenõudja Lauri Vitsuti arvates kasutab maksuamet tema kliendiga jõuvõtteid. Vitsut kahtlustab, et maksuametile võis tema kliendi peale kaevata Info-Auto, kes tahab hoida Volvode müügi monopoli. "Siin käib võitlus 5,1 miljoni krooni pärast," rääkis Vitsut.

ASi Info-Auto juhatuse esimees Kaupo Katkosilt ütles, et maksuamet pöördus Volvodega seonduvalt nende poole, mitte nemad ei pöördunud maksuametisse.

Maksuamet ütles kommentaariks Vitsuti väitele, et maksuamet tellimustöid ei tee. "Uurimist alustatakse üksnes kuriteokoosseisu tunnuste olemasolul," ütles maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus.

Selle aasta juulis algasid Tartu nn arvevabriku tegelaste vahistamine. Vitsuti sõnul see Segalit ei puuduta, sest tema nendega seotud pole. Samas juulis võeti Segal Tartu kesklinnas vahi alla. Uurija väitis, et Segal on asjaga seotud, sest Segal oli varem helistanud ühele nn arvevabriku tegelasele.

Vitsuti sõnul tegi uurija ühemõttelise ettepaneku anda Volvod ära või muidu määrivad nad Segalile ka teise asja kaela. Vitsut keeldus kaitsealuse nimel koostööst.

OÜ Majanduskaitse Büroo põhitegevusala on firmade käsutusest väljunud finantside taas käibesse toomine ning võlgnevuste sissenõudmine. Majanduskaitse Büroo teenis mullu üle 600 000 krooni kasumit, selle aasta lõpuks lubab Vitsut käibe olulist kasvu.

Hetkel kuum