Denis Piskunov • 2. november 2006 kell 22:00

Kohus võib laiendada teovõimet

Reeglina tekib inimesel võimalus saada juriidilise isiku juhatuse liikmeks alates 18. eluaastast. Juriidilise isiku kreeditorid ja maksuhaldur ootavad juhatuse liikmelt temale pandud kohustuste õigeaegset ja kvaliteetset täitmist.

Seaduses juhatuseliikmele esitatud nõuded eeldavad, et alaealise võimalused ettevõtte juhtimisega hakkama saada on piiratud.

Reeglist erandi tegemine ei ole välistatud: kohus võib vähemalt 15aastase isiku teovõimet laiendada, lubades tal teha iseseisvalt juriidilise isiku juhtimisega seotud tehinguid.

Kohus laiendab vähemalt 15aastase alaealise teovõimet, kui see on alaealise huvides ja alaealise arengutase seda võimaldab, kuid teovõime laiendamiseks vajalik ka alaealise seadusliku esindaja (tavaliselt ühe vanema) nõusolek.

Mõjuva põhjuse korral võib kohus juhatuse liikmena tegutsemiseks antud loa tühistada.

Hetkel kuum