10. november 2006 kell 7:53

Tartu pimedate laste ühiselamu üle algas kohtuvaidlus

Eesti Apostliku Õigeusu Kirik vaidleb Tartu halduskohtus linnaga õigeusklikele kuulunud kahe kinnistu üle Munga tänava ääres.

Tartu Postimees kirjutas, et linn on seisukohal, et kirik esitas tagastamistaotluse lootusetult hilja.

Enam kui 2000 ruutmeetrit hõlmaval vaidlusalusel alal seisab praegu ühiskondlikult tähtis hoone: pimedaid lapsi õpetava Tartu Emajõe kooli ühiselamu. Teise maailmasõjani paiknes seal apostliku õigeusukiriku (EAÕK) diakooniakes-kus.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu linnakomisjon pole laskunud arutellu, kas tagastamine rikuks oluliselt riigi ja omavalitsuse huve, mistõttu tuleks taotlus kõrvale lükata.

Komisjoni liikme, Tartu linnavalitsuse vanemjuristi Anu Öpiku sõnul jäi EAÕK taotluse esitamisega lihtsalt seitse aastat hiljaks.

Osaühingu EAÕK Varahaldus juhataja Margus Lepvalts kinnitab, et kirik pole õiget aega maha maganud. Küll tukkus Lepvaltsi arvates Tartu linnavalitsus ise seitse aastat või ignoreeris õigeusukirikut sihilikult.

Praeguseks on EAÕK saanud tagasi Magasini 1a paikneva Uspenski kiriku ning Uspenski kogudus iseseisva juriidilise isikuna Magasini 1 kogudusemaja.

Pimedate ühiselamu tagune maa aadressiga Vabaduse puiestee 9 ning pimedate ühiselamu aadressiga Munga 16 ei sisaldunud aga mingil põhjusel EAÕK omaaegsete varade nimekirjas. Loend jõudis Tartusse 1993. aastal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise riikliku keskkomisjoni suunamisel.

Anu Öpiku hinnangul ei saa EAÕK süüdistada kedagi peale iseenda, et avastas vaidlusalused maatükid kui endised kirikuvarad arhiivikaartidelt alles 2000. aastal. Öpiku meelest polnudki vara tagastamise Tartu linnakomisjonil muud võimalust kui 2000. aasta avaldus tagasi lükata.

Hetkel kuum