28. november 2006 kell 7:40

Sõmeru vald võitleb Sämi liivakarjääri pärast

Sõmeru vald ja Kohala SF ei jõudnud Sämi liivakarjääri kasutuse suhtes kokkuleppele ja vald otsustas lõpetada enne tähtaega lepingu, pidades seda valla huve kahjustavaks. Tõenäoliselt võetakse ette kohtutee.

Seitse aastat tagasi taotles OÜ Kohala SF Sõmeru vallavalitsuselt Sämi liivakarjääri rendilevõtmist põhjendusega, et liiva vajatakse karjateede ja tootmishoonete remondiks. Tollane vallavõim andiski karjääri 25 aastaks kasutusvaldusesse, määrates lepingus renditasuks 5% maa maksustamise hinnast ehk tänase seisuga 4095 krooni aastas.

2001. aastal sõlmis Kohala SF kasutusvalduslepingu Sõmeru vallaga ja sai keskkonnateenistuselt loa kaevandamiseks. Karjateede remontimise asemel asus Kohala SF aga täiteliiva müüma.

Kogused, mida viimastel aastatel kaevandatud, on märkimisväärsed, samuti tulud. Maksuameti andmete kohaselt teenis firma 2003. aastal puhastulu 869 000 krooni, 2004. aastal 593 000 krooni ja eelmisel aastal 560 000 krooni.

“See, mida algselt volikogus räägiti, ei osutunud puhtaks kullaks, puhtaks liivaks, vaid osutus äriks. Kui arvestada praeguseid liivahindu, teenitakse aastas vallale makstav summa poole päeva liivaveoga. Selge on see, et vallal endal jääb suur tulu saamata,” rääkis Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev, kes koos volikogu viieliikmelise komisjoniga alustas juba mitu kuud tagasi kõnelusi Kohala SF-ga lepingu lbivaatamiseks.

“Soovisime muuta lepingu selliselt, et liiva müügist saadav tulu jaguneks pooleks – pool vallale, pool Kohala SF-le. Samuti soovisime, et nad annaks meile iga kuu teada, kui palju liiva ja mis hinnaga müüdi. See aga ei sobinud Kohala SF-le,” selgitas Vassiljev.

7. novembri istungil võttis Sõmeru volikogu vastu otsuse lõpetada enne tähtaega ehk 20. mail 2007 Sõmeru vallale kuuluva Sämi liivakarjääri kinnistu kasutusvalduse seadmise leping ja asjaõigusleping.

Hetkel kuum