Kruuda ostab Donatas Narmontilt Inreko Pressi

Kalev sõlmis eile lepingu, millega ta omandab kõik ASi Inreko Press aktsiad, teatas firma börsile.

Kalevi suurim omanik on ärimees Oliver Kruuda. Äriregistri andmetel on Inreko Pressi suurim omanik Donatas Narmont, talle kuulub kaks kolmandikku firmast. Indrek Schwedel on kolmandikuline osalus ettevõttes.

Lepingu kohaselt läheb 100 %-i aktsiate omandiõigus AS-ile Kalev üle ühe nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest. ASi Inreko Press peamised tegevusalad on kirjastamine ning avalike- ja pressiürituste korraldamine. Aktsiaselts kirjastab ajakirju ja raamatuid, tuntumad väljaanded on "Sporditäht" ja "Ärielu".

Eile tasus AS Kalev ka AS-i PR Põhjarannik 19,4 % aktsiate eest, mille ostmise õiguse sai AS Kalev

21.11.2006 toimunud enampakkumisel (vt AS Kalev börsiteade 23.11.2006). Avalikul suulisel enampakkumisel müüdi seitse AS-i PR Põhjarannik B-aktsiat ning parima pakkumise tegijaks tunnistati AS Kalev. Omandatavad aktsiad annavad aktsiaseltsi üldkoosolekul igaüks ühe hääle. AS PR Põhjarannik peamised tegevusalad on kirjastamine, trükiteenused ja infolevi organiseerimine.Aktsiaselts annab välja maakonnalehte Põhjarannik.

Kalevi kontsern viis mõned kuud tagasi läbi restruktureerimise, mille eesmärk oli muuhulgas lahutada emafirma AS Kalev magusatootmisega mitteseotud tegevused ja osaleda vajalikes konjunktuursetes investeeringutes.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul on AS-il Kalev Eesti mainekaima ettevõtte ja suure reklaamiandjana meediaturul toimuvasse otsene suhe ja kuigi tegemist ei ole suurte investeeringutega, soovib AS Kalev ajakirjandusturule orienteeritud investeerimisportfelli laiendada.Sotsiaalselt aktiivse ettevõttena tajub AS Kalev kaasvastutust avaliku arvamuse kujundamisel ja kuigi ettevõte ei kavatse sekkuda omandatavate väljaannete sisusse, soovime erinevatel juhtudel pakkuda väljaannetele täiendavat lisaväärtust. Eeldusel, et hea ajakirjandus on ettevõtluse vorm nagu iga teinegi, taotleb AS Kalev kasvufaasis ajakirjandusturult pikaajalist ja stabiilset kasumit.

Eelmärgitud osaluste omandamised ei ole tehingud seotud isikuga börsireglemendi mõistes.

Hetkel kuum