Ivo Raudjärv • 29. november 2006 kell 22:00

Sotsiaalmaksu kuumäär tõuseb

Kuumäära tõstmine tekitab suurele hulgale isikutele lisakulusid ning nende õigusi ja huve ei tohi ignoreerida. Kuumäär oli aastaid 700 krooni ning see kahekordistus tänavu. Sotsiaalmaksuseaduse muudatus näeb aga ette sotsiaalmaksu miinimumkohustuse jätkuva suurenemise aastatel 2008 ja 2009. Seega toimub varasemaga võrreldes üsna järsk tõus.

Tööjõuturu praeguses olukorras on oluline toetada nn riskigruppide (kodust last kasvatavad vanemad, õppurid, halva tervisega isikud, töötud, vanglast vabanenud jne) tööhõivet, mis tähendab eelkõige osalise tööajaga töökohtade loomist või iseseisva ettevõtluse alustamist. Alustavale ettevõtjale võib sotsiaalmaksu koormus olla piisav põhjust tööst või ettevõtlusest loobumiseks ning sotsiaalabi saajate rüppe naasmiseks. See tooks riigile nii materiaalselt kui ka moraalselt kahju.

Kuid kuumäär tahetaksegi kaotada väikeste laste või vähemalt kolme last kasvatavatele vanematele, samuti õpilastele ja üliõpilastele?

Küsimus on FIEdes - leiame, et sama vabastus tuleb anda neile ka siis, kui nad tegutsevad FIEdena. Muidu oleks tegemist ebavõrdse kohtlemisega. FIEsid puudutavate probleemidega tuleb tegeleda liialdavate üldistusteta. Sotsiaalmaksu kuumäära tõstmine ei ole imerohi, millega võidelda maksupettuste vastu või meelitada tööandjaid loobuma töösuhete peitmisest ettevõtluse varju taha. Küll aga võib sotsiaalmaksu liiga järsk tõstmine välja suretada alustavad ettevõtjad ja takistada uute töökohtade loomist.

Saada oma küsimus: [email protected]

Hetkel kuum