Mart Vabar • 20. detsember 2006 kell 22:00

Tasuta tarkvara lihtsustab ettevõtlusega alustamist

UK Tarkvara tasuta Pearaamatu tarkvara on näide programmist, mis majandusarvestuse ja aruandluse juures on väga suureks abiks.

UK Tarkvara kodulehel tasuta allalaadimiseks leiduv UK FIE Pearaamat võimaldab teha kassapõhist raamatupidamist piiramatule hulgale FIEdele ning kas või kõigile neile korraga, kui kohalikus võrgus selleks töökohti leidub.

Ettevõtlusega tegelemise kaalumisele tõukab tõsiasi, et tänapäeval on palgatöö kõige rängemini maksustatud rahahankimise viis. Üha enam inimesi alustab viimasel ajal ettevõtlusega, veelgi rohkemad on seda võimalust kaalumas.

Erinevaid kanaleid pidi päädib maksuametisse laias laastus pool palgalise töötaja väljateenitud rahast.

Ebakindluse tõttu jäävad väärt mõtted pahatihti siiski vaid mõteteks. Kardetaksegi siin peamiselt raamatupidamist, sest sellega hakkamasaamine tundub liialt järsu ülesmäge ronimisena.

Juba tegutsevate ettevõtjate seisukohalt võimendab mainitud ränk palgatööle suunatud maksukoormus palkade kiire tõusu läbi tekkivaid probleeme.

Mõnegi firma juhtkond on asetatud valiku ette, kas n-ö sulgeda pood või asuda palgatöölisi FIEdega asendama.

Niisuguse protsessi juures tekib taas probleem FIE raamatupidamisest, sest mitte kõik pole ju valmis sellega tegelema. Üks võimalik lahendus on, et korralikku raamatupidamist omavad firmad võiksid oma alltöövõtjatele selle asja väikese tasu eest korda ajada.

Naljaga pooleks võib sel juhul küsida, et kas jõuame taas kooperaatorite kartellideni, nagu Töörahva Kommuuni ajal või parimail perestroika-päevil. Reaalselt aga tuleb tõdeda, et praegu on Eestis välja töötatud tasuta arvutiprogramm, mis niisuguse teenuse osutamist võimaldab.

Hetkel kuum