Tööandjad: uus valitsus peaks pensioniea tõstma 67 aastani

Eesti Tööandjate Keskliit saatis tekkiva valitsusliidu neljale erakonnale ettepaneku tõsta vanaduspensioni iga 67 eluaastani ning suurendada tööjõust väljumise keskmist vanust 65 aastani 2010. aastaks.Hetkel moodustab eelpensionäride osa 40% kõigist pensionäridest.

Samuti palus liit lihtsustada kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide töötajate töörännet Eestisse. Vähendada menetlustähtaegu ning ettevõtjate ja riigiasutuste bürokraatlikke koormisi luues ühtsed alused lühiajalise töötamise registreerimiseks viisa alusel ning töölubade taotlemisel.

Säilitada põhijoontes kehtiv ettevõtte tulumaksusüsteem, piirdudes minimaalsete muudatustega tulumaksuseaduse vastavusse viimisel ELi direktiividega. Vähendada oluliselt inimkapitali investeeringutele kohalduvat maksukoormust. Näiteks erisoodustusmaksu töötajate täiskasvanukoolituse ning tervisespordi kuludelt.

Muuta sotsiaalmaks vähemalt 50% ulatuses töövõtja maksuks. Ühtlustada sotsiaalmaksu miinimummäär alampalgaga hiljemalt 2008. aastaks.

Hetkel kuum