Äriregistris registreeritakse firma kohta nüüd ainult üks tegevusala

Kui siiani võis FIE äriregistris registreerida ettevõtte juurde mitu tegevusala, siis sellest aastast seisab äriseadustikus sõna "tegevusala" asemel "põhitegevusala". See tähendab ainult ühe tegevusala registreerimise võimalust.

Ainult talunikel on lubatud registreerida ühe ettevõtte juurde kaks tegevusala, millest üks peab kvalifitseeruma põllumajandussaaduste tootmise alla.

Põhitegevusala tuleb valida Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (lühendatult EMTAK).

Meenutan, et äriühingute puhul registreeritakse äriregistris ettevõtja ehk äriühing ise, FIEde puhul registreeritakse mitte inimesest ettevõtja, vaid ainult tema ettevõte. Seepärast võib FIE-l olla äriregistris nii mitu registreeringut, kui palju tal ettevõtteid on.

FIEd saavad mõne aja jooksul äriregistrist kirja, kus antakse tähtaeg EMTAKist põhitegevusala valida ja sellest teatada.

Võib tekkida küsimus FIE ettevõtte suurusjärgust. Vähemasti üks ettevõte on igal ettevõtjal, sest ettevõte on asjad, millega ettevõtja tulu teenib. Paljud FIEd teevad mitut asja sama varaga ja tekib küsimus, kas seda annab mitmeks firmaks jagada, et need äriregistris eraldi registreerida.

Hetkel kuum