Mariliis Pinn • 23. mai 2007 kell 14:42

Tehnilise järelevalve inspektsioon keelas Tivoli tuuri jätkamise

Seoses Rakvere õnnetusega tegi tehnilise järelevalve inspektsioon Tivoli Tuurile ettekirjutuse, kohustades neid veenduma täiendavalt oma seadmete ohutuses.

Kuni ettekirjutus ei ole täidetud, on seadmete kasutamine keelatud.

Seega oleneb tuuri jätkumine sellest, kui kiiresti suudab OÜ Tivoli Tuur oma seadmete tehnilise kontrolli korraldada või tõendada tehnilise kontrolli läbimist Rootsis. Kui tehniline kontroll annab positiivse tulemuse võib OÜ Tivoli Tuur hakata taas atraktsioone Eestis kasutama.

Atraktsioonide kasutaja ohutuse tagamise alase tegevuskorralduse esialgne kontroll näitab, et korralduslikud puudused aitasid ilmselt õnnetuse tekkimisele kaasa. Rändava lõbustuspargi korraldaja OÜ Tivoli Tuur esindaja on lubanud korduvalt esitada dokumente, mis tõendaksid seadmete tehnilise kontrolli läbiviimist ühe Rootsi inspekteerimisfirma poolt, kuid seni pole kontrolliprotokolle suudetud meile esitada.

OÜ Tivoli Tuur seadmete riikliku järelevalve läbiviimisel varasematel aastatel tõendasid meile esitatud dokumendid Poola inspekteerimisasutuse poolt teostatud seadmete tehnilise kontrolli läbimist ning seadmete ja nende kasutamise osas me kohapeal olulisi puudusi ei tuvastanud. OÜ Tivoli Tuur varasematel aastatel kasutatud atraktsioonid olid pärit Poolast, 2006. aastal aga võttis Tivoli Tuur kasutusele teise, Rootsi päritolu pargi.

Rakvere õnnetusega seotu näitab, et vähemalt ühe lõbustuspargiseadmetega tegeleva ettevõtja vastutustunnetus ei ole ohutuse tagamisel küllaldane, tegi tehnilise järelevalve inspektsioon majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku kehtestada lõbustusparkide seadmete perioodilise tehnilise kontrolli läbiviimise kohustus sarnaselt liftide ja surveseadmete osas kehtivale.

Päästeameti hinnangul põhjustas tulekoldes kõrge temperatuuri ja leegi eelkõige atraktsiooni hüdraulikasüsteemist rõhu all väljapaiskunud õli põlemine, teatas ministeerium. Seadme hüdrosilindrid (ja neid juhtventiilide ning õlipumbaga ühendavad voolikud) on vajalikud karusselli pöörleva osa, mille külge kinnituvad istmed, telje kallutamiseks vertikaali suhtes.

Tulekahju tekkimiseks peavad alati olema täidetud kaks tingimust: peab olema põlev aine ja energiaallikas, mis aine süütab. Põlevaks aineks oli antud juhul hüdraulikaõli, elektrikaablite isolatsioon ning elektrikilbis paiknevad seadmed. Kuidas täpselt toimus õli süttimise protsess, peab välja selgitama inspektsiooni ekspertide osalusel läbiviidav ekspertiis. Õli võis süttida mõnd aega katete all hoogu kogunud elektriseadmete osade või muu materjali põlengust, kuid süttimine võis tekkida ka pärast vooliku või selle liitmiku purunemist ja pihustunud õli paiskumist kuumadele pindadele.

Õnnetusega kaasnenud kahjude korvamise kohustus on tuuri korraldajal OÜ-l Tivoli Tuur kui kahju tekitajal.

Hetkel kuum