FIE sotsmaks: kord nii, siis naa

Kindlasti on kõigile tuttav hüüdlause, et Eesti peaks säilitama lihtsa maksusüsteemi. Viimased muudatused fiienduse maksustamises tegid aga maksukoormuse vähenemise kõrval sammukese tagasi reeglite määramatuse suunas.

Sellest aastast peaks FIEde makse uutmoodi arvestatama: enne maksumääradega korrutamist peaks maksustatav tulu jagatama 1,33ga, selle juures jääb enda nimele makstud sotsiaalmaks ettevõtluskuludest välja. Kui asjasse süveneda, selgub, et 1,33ga jagamine on selgelt kirjas tulumaksu, mitte sotsiaalmaksu kohta.

Tulumaksuseaduses (TMS) on tulumaksu arvutamiseks nüüd kolm metoodikat: tavaline, hästi väikse või olematu ja väga suure tulu puhuks. Aga need on õnneks seaduses üheselt kirjas. Sotsiaalmaksuga on ühest küljest nii, teisest naa. Ühtpidi vaadates ei tohiks selle arvutamisel enamasti 1,33ga jagada, aga tegelikult vahel jagatakse. Ainult et mitte alati ning miks ja millal, pole kusagilt võimalik lugeda.

TMS räägib, et FIE maksustamisperioodi ettevõtlustulust tehakse ettevõtlusega seotud mahaarvamised ning saadud summa jagatakse enne maksumääraga korrutamist 1,33ga. Sotsiaalmaksuseaduse teksti aga maksu arvutamise koha pealt ei muudetud. Selle järgi arvutatakse FIE sotsiaalmaksu ikka endiselt ettevõtlusest saadud tulult tulumaksuseaduse N 14 tähenduses, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, ja maksumäär on 33% ilma igasuguste jagamisteta.

Kuidas neid kaht seadust kahepeale kokku tõlgendada? Jõuan tekstidest ikka ainult ühele järeldusele: enne tulumaksumääraga korrutamist jagatakse maksustatavat tulu 1,33ga, sotsmaksu aga arvutatakse vanaviisi, ilma jagamata.

Maksuameti infotelefon räägib, et sotsmaksu aastasumma arvutamisel ikka jagatakse. Tore. Ka rahandusministeerium arvab, et jagatakse, sest jagamise kehtestamise tingimus oli ju FIE enda nimele makstud sotsmaksu ettevõtluskuludest väljajätmine. Avansiliste maksete suuruse ja aastase miinimumkohustuse arvutamisel aga ei jagatavat, ja jagada ei taheta ka sotsmaksu ülempiiri arvutamise juures.

Sellega seoses meenub jutt eestlasest, kes asju õige nimega nimetada ei taha. Ei julgetud seaduste muutmisel Tööandjate Keskliidule selgelt öelda, et FIEd hakkavad vähem sotsmaksu maksma? Õigem oleks ikka kõik asjad seadustesse sõna-sõnalt kirja panna. Ja kui juba jagada, siis alati.

Hetkel kuum