Ranno Tingas • 10. juuni 2007 kell 22:00

Üks küsimus

Euroopa Liidu ametnike maksustamisel on erisusi võrreldes Eesti siseriikliku regulatsiooniga, tulenevalt Euroopa Ühenduse Nõukogu määrustest 260/6 ja 549/69.

Nimetatud õigusaktid vabastavad Euroopa Ühenduse ametnike ja muude teenistujate Ühenduselt saadud palgad ja tasud koduriigi tulumaksust, sest selliseid tasusid maksustatakse nn Euroopa Ühenduse maksuga.

Samas ei puuduta need määrused isiku muudest tuluallikatest saadud tulusid, mis tähendab, et neid maksustatakse tavakorras, lähtuvalt tulusaaja residentsusest.

Kui Eesti resident saab tulu investeeringutest (näiteks müüb oma väärtpabereid), maksustatakse seda tulu Eestis vastavalt Eesti seadustele.

Rahandusministeerium on kinnitanud juhendi Euroopa ühenduse maksu (community tax) arvestamise kohta Eesti tulumaksu arvutamisel. Nimetatud juhend on kättesaadav ministeeriumi internetileheküljel. Samuti saab lisainfot maksu- ja tolliameti veebilehelt.

Hetkel kuum