Pihl: pooled pronksiööl kinnipeetutest olid Eesti kodanikud

Siseminister Jüri Pihl ütles Kuumal Toolil aripaev.ee lugejate küsimustele vastates, et pronksiööl olid kinnipeetutest umbes pooled Eesti Vabariigi kodanikud.

Lugeja küsis, et miks pole siiamaani (alates 1991 a.) riigist välja saadetud Lebedevi (Venemaa kodanik) ja Mishinit, kuigi nad on kogu selle aja tegelenud riigivastase tegevusega. Kas on kavas NSVL päritolu hallipassi omanikud ja nende järglased seaduslikult tunnistada Venemaa kodanikeks? See võimaldaks elamislubade tühistamise kurjategijatel ning riigi vastastel. Ja kelle initsiatiivil võeti vastu seaduse parandus, mis võimaldab korduvalt raskete kuritegude eest süüdimõistetutel mittekodanikel saada kodakondsus (vastu võetud 15. juuni 2006)?

"Muide, pronksiööl kinnipeetutest olid umbes pooled Eesti Vabariigi kodanikud. Seega ei saa seda probleemi lahendada kindlasti ainult Eesti riigist väljasaatmisega, sest riigi kodanikul on vastavalt põhiseadusele õigus oma riigis viibida," kommenteeris Pihl.

Pihl lisas, et samas, Eesti kodakonsus- ja migratsioonipoliitika oli, on praegu ja mina näen, et oleks ka tulevikus, range.

"Mis puudutab Venemaa kodanikke Lebedevi ja Mishinit, siis neile on juba varem antud pikaajaline elamisluba. Iga isiku elamisloa tühistamine ja väljasaatmine tuleb läbi vaadata individuaalselt. Kui meie pädevad asutused (Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, uurimisasutused, julgeolekuasutused, aga ka prokuratuur ja kohus) leiavad, et see tuleb üle vaadata, siis nad seda ka teevad. Praegu seda algatatud ei ole. Venemaa kodanikeks saavad astuda need, kes seda soovivad ning seda siis, kui Vene riik seda aktsepteerib. See on isiku ja riigi vaheline suhe," oli Pihli kommentaar.

Loe täispikka online-intervjuud Pihliga siin

Hetkel kuum