Aastaaruanne tuleb esitada õigeaegselt

Aastaaruanne tuleb äriühingutel äriregistrile esitada 1. juuliks ja seadus ei ole siin väikefirmadele erandit teinud.

Harju Maakohtu kohtunikuabi trahvis 16. oktoobril tehtud trahvimäärusega osaühingut eelmise majandusaasta aruande 1. juuliks esitamata jätmise eest 3500 krooniga. Osaühing vaidlustas selle, sest neil olid hilinemiseks enda arvates tõsised põhjused. Majandustegevus oli neil hooajaline ning aasta esimesel poolel oli tugev ülekoormus. Järgmise põhjusena toodi väikese äriühingu iseärasus ja viimaseks rahaliste vahendite nappus. Osaühing arvas ka, et niisuguse trahvi tegemine eelneva hoiatuseta on vastuolus põhiseadusega.

Kohus leidis, et pool aastat on pärast majandusaasta lõppu piisav aruande valmis saamiseks ja esitamiseks, sest see on üldteada kohustus. Sellega peavad arvestama ka väikseimad osaühingud.

Hetkel kuum