Investorite mõistusele panga kontroll

"Finantskäitumise uuringud näitavad, et inimesed on hakanud rohkem mõtlema säästmisele ja investeerimisele, mistõttu vajatakse rohkem investeerimisalast personaalset nõustamist," ütles Hansapanga investeerimisosakonna juhataja Art Lukas ning lisas, et TNS Emori andmetel on viimase aasta jooksul Eestis investeerimisnõustamisel käinud juba ligi 180 000 inimest.

Umbes tund aega kestva investeerimisnõustamise jooksul saab täita spetsiaalset riskiküsimustikku, kaardistatakse kliendi finantsolukord ning pakutakse talle vastavalt sobivaid investeerimistooteid. "Nõustamisprotsessi loogika muutmisel panime erilist rõhku IT-lahendustele ja investeerimiskonsultantide koolitamisele," kommenteeris Lukas. "Olulise sammuna töötasime muu maailma praktikale toetudes välja riskiküsimustiku, mis annab tagasisidet kliendi eesmärkide kohta ja võimaldab paremini investeerimistooteid valida."

Küsimustikus palutakse kliendil vastata kuueteistkümnele valikvastusega küsimusele, mille põhjal kaardistatakse tema riskitaluvus. "Mingeid kohustusi kliendile seoses küsimustikuga ei teki, soovi korral võib selle täitmata jätta, kuid siis ei saa pank talle nõu anda ja klient peab iseseisvalt investeerimistooted valima," ütles Lukas. Tema sõnul klientidele toodete ostmisel mingeid piiranguid ei seata ja tasudes muudatusi ei toimu.

Hetkel kuum