Väinu Rozental • 20. november 2007 kell 22:00

Allar Jõks: erakondade raha üle puudub tõhus kontroll

Eesti õigussüsteemis puudub organ, mis teostaks erakondade rahastamise üle laiaulatuslikku, sisulist, järjepidevat ja asjatundlikku sõltumatut järelevalvet, rõhutas õiguskantsler Allar Jõks eile korduvalt riigikohtus, kus asja arutati.

Jõksi kinnitusel ei täida praegu seda ülesannet kumbki erakonnaseadusega sätestatud kontrollorgan.

"Audiitor keskendub vaid raamatupidamise seadusest tulenevatele nõuetele ega kontrolli, kas tegu võis olla hoopis varjatud annetustega," ütles Jõks ja lisas, et varjatud annetusi ei kontrolli isegi mitte riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon.

"Erikomisjon saab kontrollida vaid valimiskampaania kulusid," kommenteeris Jõks.

Jõks seadis kahtluse alla ka riigikogu erikomisjoni poliitilise sõltumatuse. "Enne komisjoni istungeid arutatakse asjad ju fraktsioonis läbi," lausus Jõks.

Riigikohtuniku Jüri Põllu täiendavatele küsimustele, kas erakondade rahastamise kontrolli praegune süsteem võimaldab kontrollida kogu rahastamist ja reaalajas, vastasid õiguskantsleri esindajad eitavalt.

"Kontroll erakondade rahastamise üle on jagatud erinevateks lõikudeks ega võimalda kulusid-tulusid üheselt võrrelda," tunnistas õiguskantsleri meeskond. "Kuna ka reaalajas pole järjepidevat kontrolli, puudub avalikkusel täna kindlus, kas need, kes rahastajatena kirjas, on ikka tegelikud rahastajad."

Riigikohus üldkogu arutas eile õiguskantsleri selle aasta 16. veebruaril esitatud taotlust tunnistada erakonnaseadus osas, milles see ei sätesta tõhusat kontrolli erakondade rahastamise üle, põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.

"Arvestades kohtuasja keerukust ja komplekssust, püüab riigikohus teha otsuse kahe kuu jooksul," ütles riigikohtu esimees Märt Rask eile pärast üldkogu istungit ja lisas, et riigikohus teatab täiendavalt kuupäeva, millel ta otsuse teatavaks teeb.

Riigikohtu üldkogu eilsel istungil osalesid Jõks koos oma meeskonnaga ja reformierakondlastest riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ning justiitsminister Rein Lang.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve viieliikmeline kolleegium arutas Jõksi taotlust selle aasta 8. mail ning pidas seejärel vajalikuks suunata taotluse arutusele riigikohtu üldkogusse, millesse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku.

Justiitsminister Rein Lang ütles eile kohtus, et kontrollisüsteeme erakondade rahastamise üle on võimalik täiustada ja neid täiustatakse, aga selle arutamiseks pole kohtusaal õige koht.

Lang möönis erakondade rahastamisega seoses nii juriidilisi kui ka poliitilisi probleeme.

"Ma olen nõus õiguskantsleri väitega, et regulatsiooni tuleb täiustada ja riigikogu sellega ka tegeleb," rõhutas Lang. "Aga kohe kindlasti ei ole tegu põhiseaduse rikkumisega." Oma emotsionaalse sõnavõtu lõpus parafraseeris Lang president Lennart Merd: "Eestil on mitte ainult kombeks, vaid ka reegliks üks seaduseandja korraga."

Hetkel kuum