Pille Rõivas • 25 november 2007

Suuremad projektid ja koostöö tõid esikoha

Tänavuse audiitorfirmade TOPi võitja Audiitorbüroo RKT juhataja Roland Kaurovi sõnul ei ole eelmisel aastal ettevõttes märkimisväärseid muutusi toimunud ning püütud on järgida varasemaid põhimõtteid teenindada kliente nii hästi kui võimalik.

"Tulemuslikkust on suurendanud see, et loobusime sel hooajal ebarentaablitest projektidest, mille asemel saime rohkem keskenduda suurematele projektidele," räägib büroo juhataja Kaurov.

Kaurov ei leia, et esikoht Äripäeva audiitorfirmade edetabelis peegeldab tegelikku kohta audiitorfirmade turul, sest peab paremaks edetabeli koostamisel lähtuda arvnäitajate absoluutväärtustest, mis annaks objektiivsema tulemuse.

Siiski möönab Kaurov, et ettevõte on tõepoolest eelmisel aastal võrreldes varasema aastaga suurendanud oma majandustulemusi, mis andiski talle esikoha. Selle üle on mehel muidugi hea meel.

Turul on aidanud läbi lüüa ettevõtte tugev meeskond ja head kliendid. Kaurov peab tähtsaks ka koostööd ASiga Ernst & Young Baltic ja OÜga Tuokko, kes on olnud abiks kontaktide leidmisega.

Isiklikul tasandil on Roland Kaurovile abiks olnud enne oma ettevõtte asutamist PriceWaterhouseCoopersis töötades saadud kogemused ja kontaktid.

Ka audiitorbürood ei ole jäänud tööjõupuudusest puutumata.

Kaurov kinnitab, et viimastel aastatel jõudsalt kasvav majandus ja üldine tööjõupuudus on kindlasti tekitanud olukorra, kus ka audiitorfirmadel on keerulisem lisatööjõudu leida. Siiski ei usu ta, et kvalifitseeritud tööjõu puudus on võrdeline tootmissektoris valitseva olukorraga. Sel aastal on lisandunud ka üks uus töötaja.

Ettevõttel on plaanis laiendada oma tegevust, mille jaoks on tarvis värvata ka uusi töötajaid. Plaanidesse kuulub ka mõne rahvusvahelise audiitorfirmade ketiga ühinemine. Liitumine ketiga võimaldab avardada täienduskoolitusvõimalusi oma töötajatele ja võimaldab tutvustada ettevõtet ka välisosalusega klientidele.

"Praegu ei ole plaanis hakata peale audiitorteenuste veel täiendavaid teenuseid pakkuma," selgitab Kaurov.

Praeguseks kaheksa aastat tegutsenud ettevõtet Kaurov müüa ei plaani.

"Ühinemist on küll pakutud, aga ju ei ole tingimused ja aeg veel olnud selleks sobivad," räägib Kaurov, kes leiab, et viimasel aastal on nõudlus audiitorteenuste järele pakkumisest suurem olnud.

Uus kvaliteetset teenust pakkuv tegija leiaks oma koha praeguses turusituatsioonis küll ning võimalik oleks saavutada ka teatud läbilöök.

Hetkel kuum