Mariliis Pinn • 27. november 2007 kell 9:30

Koguva dolomiidikarjääri ümber lõid kired lõkkele

Juba pea aasta kestnud vastuseis Koguva dolomiidikarjääri taasavamisele sai eile juurde uut hoogu, kui keskkonnamõjude hindamise aruandest selgus, et kaevandamise taasalustamisest tulenev negatiivne keskkonnamõju on minimaalne.

Eile Muhu koolimajas toimunud Koguva dolomiidikarjääri taasavamise keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu pidi peaaegu ära jääma, kuna kohalikud külaelanikud üritasid koosoleku juhtimist enda kätte võtta, kirjutas Oma Saar. Karjääri ümberkaudsete külade elanikud väljendasid oma kategoorilist vastuseisu kaevandamise taasalustamisele.

Keskkonnamõjude hindamise aruandele ja kogu protsessile olid oma vastuseisu kirjalikult juba varem avaldanud erinevad mittetulundusühingud ning Muhu elanikud. “Kas te ei arva, et Muhu miljöö on rohkem väärt kui need killustikukoormad, seda ilma kaalukausile asetamata?” küsis oma kirjas Koguva külaseltsi juhatus.

Koosolekul tuldi välja ka oma ühisarvamusega, millele on alla kirjutanud Igaküla, Koguva ja Rootsivere elanikud, lisaks erinevad mittetulundusühingud. Nende ühine seisukoht on, et karjääri taasavamine on kategooriliselt vastunäidustatud ning seab ohtu kohalike inimeste elukvaliteedi. Lisaks märgiti, et KMH on teostatud lubamatult pealiskaudselt, jättes arvestamata mitmeid olulisi argumente.

Inseneribüroo OÜ Steiger läbiviidud keskkonnamõjude analüüs tuvastas, et karjääri taasavamise negatiivne keskkonnamõju on minimaalne. OÜ Steiger juhatuse liikme Erki Niitlaane sõnul on olemasolevatele andmetel tuginedes tehtud põhjalikud analüüsid ja tulemusena on selgitatud, et Saarte teedevalitsuse kavandatav karjäär (9,66 ha ulatuses) ei mõjuta oluliselt kohalikku põhjavett ega ka ümberkaudset loodust.

Hetkel kuum